Afvalbedrijf van start zonder vergunning

In een woonwijk vlakbij de Verbrande Brug is een firma begonnen met het verwerken van bouwafval zonder enige (milieu)vergunning. Het openbaar onderzoek loopt zelfs nog maar daar trekt men zich niets van aan.

De buurtbewoners klagen dan ook over heel wat lawaai-, stof- en geurhinder. ‘Ik heb de opdracht gegeven aan mijn diensten om dit te onderzoeken. Als er toch nog verdergewerkt wordt zonder vergunning, zullen wij ingrijpen’, zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V).

De firma ‘Ets. Malice’, gespecialiseerd in het verwerken van bouwafval, is in de Gerselarendries met de uitbating van een nieuwe inrichting gestart. Het terrein grenst echter aan een aantal woningen van gezinnen.

Ondanks dat de firma pas recent een milieuvergunning aanvroeg is die al een hele tijd bezig met haar activiteiten zo blijkt.

Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van een milieuvergunning door deze firma is zelfs nog lopende zo blijkt. Bezwaarschriften mogen binnengebracht worden tot 8 november op het gemeentehuis van Grimbergen. En daar willen de buurtbewoners maar al te graag gebruik van maken.

‘Vanaf 5 uur is het hier gedaan met slapen’, vertelt Wilfried De Wael. ‘Geregeld laten ze zware betonblokken naar beneden vallen en ook een breekmachine hebben ze hier al ingezet. Wij hebben dan ook last van lawaai-, stof- en geurhinder en vaak ook van trillingen. En dat soms gewoon ‘s nachts. Ik ben zelfs al eens tot daar geweest met een buur in het midden van de nacht. Ze hebben toen zelfs in zijn gezicht gespuwd….’

Het gaat blijkbaar over containers met bouwafaval uit het Brusselse die op de site worden gelost en vervolgens gesorteerd. Volgens de bewoners werd er de laatste dagen flink gewerkt toen men lucht kreeg dat er vanuit de gemeente iets op til was.

‘Het ligt hier nu plots al veel minder vol met hopen bouwafval. Die lagen bijna tot in onze tuinen. Op Allerheiligen heeft men hier de hele dag doorgewerkt.’

Volgens gemeenteraadslid Eric Nagels (Vernieuwing) mag er geen vergunning komen.

‘Het is nu al duidelijk dat de locatie niet geschikt is. De hoeveelheden te verwerken en te stockeren afval zouden niet min zijn: tot 2.590 kubieke meter. Die aangevraagde hoeveelheden liggen juist onder de grens waarvoor een toelating voor een klasse 1 bedrijf zou moeten aangevraagd worden, wat op deze plaats volgens het BPA niet kan.’

‘De wijk Verbrande Brug wordt nu al geconfronteerd met een aantal breekwerven, die voor grote overlast zorgen in de buurt op vlak van geluid en fijn stof. Dit kan er echt niet meer bij.’

Nog volgens Nagels zou ook het bijhorende vrachtvervoer dat langs de smalle Oostvaartdijk en de Gerselarendries zou moeten verlopen nog voor meer hinder zorgen.

‘Toen we hier op uitgekomen zijn heb ik mijn diensten meteen de opdracht gegeven dit te onderzoeken’, reageert burgemeester Marleen Mertens (CD&V).

‘Onze milieuambtenaar had vandaag (gisteren, red.) al een afspraak met de eigenaar. Wij gaan er vanuit dat er geen activiteit meer zal plaatsvinden zolang er geen vergunning is. Als blijkt dat er toch nog verdergewerkt wordt, zullen wij verdere stappen ondernemen.’

Of er uiteindelijk een milieuvergunning komt is (nog) niet duidelijk. Mertens laat alleszins niet in haar kaarten kijken. ‘Momenteel loopt het openbaar onderzoek nog. Wij krijgen het dossier pas in laatste instantie te zien’, klinkt het.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise