Lien spreekt Verenigde Naties toe

Voor Lien Wyckmans (22) uit Grimbergen worden het spannende dagen. Ze gaat namelijk als Vlaams jongerenvertegenwoordiger de Verenigde Naties (VN) toespreken over mensen- en kinderrechten.

Dat gebeurt voor de algemene vergadering, de grote ruimte die iedereen kent vanop televisie, en dus ook voor het oog van de wereld.

‘Dat maakt het allemaal nog iets spannender. Maar ik kijk er wel enorm naar uit’, zegt Lien.

Lien Wyckmans vertrekt vandaag naar New York. En niet zomaar voor een plezierreisje. Samen met de Franstalige jongerenvertegenwoordiger Joey Dellatte zal Lien de stem van Belgische kinderen en jongeren verdedigen op de derde commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

‘Stress heb ik niet, al zullen er als het nog wat dichterbij komt toch want gezonde zenuwen de kop opsteken’, vertelt ze. ‘Ik heb intussen ook wel toch al een beetje ervaring opgedaan. Ik weet nu wel ongeveer wat er gaat gebeuren. Bovendien heb ik ook de Franstalige collega naast mij zodat ik niet alleen in de spotlights sta.’

Lien is wel degelijk goed voorbereid op haar avontuur. ‘Ik heb mijn speech helemaal zelf geschreven in het Engels, gebaseerd op input natuurlijk vanuit de jongeren zelf. Het is natuurlijk een voordeel dat die van mijn eigen hand is. Al is het wel zo dat Buitenlandse Zaken daar ook nu nog eens over gaat.’

Toch wordt dit van een andere orde dan alles wat ze tot nog toe meemaakte. Er zullen diplomaten en regeringsleiders aanwezig zijn en de speech van Lien zal ook live te volgen zijn op internet en nadien ook nog te zien zijn op de webcast van de Verenigde Naties. ‘Obama zal er niet zijn maar even hard werkende maar minder bekende leiders wel. Dus dat maakt het minstens even interessant en spannend.’

Als Vlaamse jongerenvertegenwoordiger wil Lien overheden en de VN ervan overtuigen om kinderen en jongeren beter en meer te informeren over hun rechten en waar ze hulp kunnen zoeken.

‘We staan er niet bij stil dat we elke dag gebruik maken van onze rechten’, legt Lien uit.

‘Door straks namens Belgische kinderen en jongeren het woord te nemen in New York, gebruik ik bijvoorbeeld mijn recht tot participatie. Jongeren moeten zich meer bewust worden van de rechten die voor hen belangrijk zijn.’

‘Het is nu een ideaal moment om hier werk van te maken nu het VN-Kinderrechtenverdrag dit jaar 25 kaarsjes uitblaast en de onderhandelingen voor de nieuwe ontwikkelingsagenda op korte termijn van start gaan.’

Net voor haar vertrek naar New York legde Lien gisteravond nog haar oor nog te luister leggen bij een 30-tal jongeren op ‘Rights Night’, een thema-avond van de werkgroep VN van de Vlaamse Jeugdraad over kinderrechten.

‘Samen met andere jongeren gaan we in dialoog over rechten waar we wakker van liggen: ons recht op privacy bij het online delen van gegevens, discriminatie bij het solliciteren en het recht van kinderen om gehoord te worden bij echtscheidingen.’

Lien vertrekt voor een periode van twee weken naar New York. Het is nog niet duidelijk wanneer ze haar opwachting in de Algemene Vergadering zal maken. Dat zal pas ter plaatse blijken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise