Groen licht voor ontwikkeling Groot-Molenveld in Grimbergen

De provincie Vlaams-Brabant keurde het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groot-Molenveld’ van Grimbergen goed.

Hierdoor kunnen er woningen gebouw worden naast de kerk. In 1997 werd er voor de site ‘Groot-Molenveld’ een plan opgemaakt dat nieuwbouw mogelijk maakte, onder meer op de plek van de bestaande kerk.

Maar door de recente renovatie is een afbraak van de kerk niet meer aan de orde en moest het plan aangepast worden.

‘Hierbij kan een woonproject worden ingeplant op het naastliggend terreinen. Er is ook ruimte voor een nieuw speelplein en openbaar groen’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde ruimtelijke ordening.

Archief: