Burgemeesters Noordrand niet te spreken over afschaffing vliegroutes

Binnen drie maanden mogen opstijgende vliegtuigen de kanaalroute en de linkerbocht, twee vliegroutes boven Brusselse gemeenten, niet meer gebruiken. Dat heeft een Brusselse rechter beslist. Daardoor worden de Vlaamse gemeenten zwaarder belast, tot groot ongenoegen van de burgemeesters en de actiecomités.

‘Er zijn in het vorige regeerakkoord duidelijke afspraken gemaakt over de spreidingsplannen’, reageert de Grimbergse burgemeester Marleen Mertens (CD&V).

‘Die worden weer op de helling gezet. Het is jammer dat een Brusselse rechter zoiets beslist. De luchthaven ligt waar ze ligt. Iedereen moet de lasten ervan dragen. We weten nu nog niet wat de juiste draagwijdte is van de uitspraak. Als blijkt dat we benadeeld worden, kunnen we bekijken of we naar de rechter stappen.’

‘Het is nu aan de volgende federale regering om voor een gepast kader te zorgen’, vervolgt de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (Sp.a).

‘Zodanig dat er een reglementering kan komen waarbij de overlast evenredig verdeeld wordt. Het is nu aan hen om het ‘gebricolleerd’ werkstuk van Wathelet recht te trekken. De Vlaamse regering zou die stelling moeten hard maken want de Rand is het eerste slachtoffer van deze uitspraak. Dit vergt met andere woorden een reglementerend optreden.’

‘We gaan vanuit de stad ook nog contact opnemen met de andere gemeenten uit de Rand om te zien of we zelf geen stappen moeten ondernemen. Maar we gaan er van uit dat de Vlaamse regering in deze een bondgenoot is die hiervoor voldoende zal aandringen bij de federale regering.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise