Postbodes bevragen 80-plussers in Grimbergen

Om een beter zicht te krijgen op wat er leeft bij de 2.121 80-plussers in Grimbergen organiseert het OCMW een grote bevraging. Hiervoor werkt het OCMW samen met Bpost.

Senioren krijgen een week vooraf van het OCMW een uitnodiging om aan de bevraging deel te nemen. De resultaten van de bevraging worden eind dit jaar verwacht.

‘Om al de 80-plussers in onze gemeente te kunnen bevragen sloot het OCMW Grimbergen een overeenkomst af met Bpost’, legt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts uit. ‘Van 18 augustus tot 31 oktober zullen de 26 postbodes van Bpost Grimbergen de 80-plussers een vragenlijst voorleggen met 18 vragen.’

‘Met deze bevraging krijgen we een beter beeld van de noden van onze thuiswonende 80-plussers.’

Begin dit jaar liep er al een gelijkaardige bevraging in de gemeente Oostende. ‘Zowel voor de senioren als voor de postbodes was het een positieve ervaring. Uit de resultaten in Oostende bleek dat het redelijk goed gaat met de tachtigplussers, maar ook dat een aantal senioren een verder huisbezoek van een maatschappelijke assistent nodig hadden.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise