Grimbergen zoekt ‘grasmaaiers’

Het gemeentebestuur van Grimbergen komt met een opmerkelijk initiatief op de proppen waarbij aan inwoners gevraagd wordt om vrijwillig een gemeentelijk grasperk bij hen in de buurt te onderhouden. Het gaat om 100 m2 gras verspreid over tal van kleinere perkjes in de gemeente.

‘Daarmee willen we onze groendienst economisch verlieslatende verplaatsingen voor een paar m2 gras besparen’, stelt burgemeester Marleen Mertens (CD&V). Tot op heden heeft er wel nog niemand gereageerd.

Het mag duidelijk zijn dat gemeenten steeds meer rekenen op hun eigen bevolking in het kader van kostenbesparende maatregelen. Ook in Grimbergen waar men nu zelfs een beroep wil doen op inwoners om (een deel van) het gemeentelijke gras af te rijden.

‘Het gaat om kleine grasperkjes die her en der verspreid liggen in de straten van onze gemeente’, licht burgemeester Marleen Mertens toe. ‘In totaal onderhoudt onze groendienst zo’n 2.000 m2 gras. Zo’n 100 m2 daarvan, of zo’n 5 procent van het totaal, willen we nu overlaten aan onze bewoners.’

De reden is dubbel. ‘Het is heel arbeidsintensief voor onze groendienst om steeds van perkje naar perkje te rijden voor vaak amper een paar m2. Telkens moet die bestelwagen met grasmachine erop rondrijden. Die verplaatsingen zijn tijdrovend en daardoor ook arbeidsintensief.’

‘Alles groeit tegelijk’

‘We willen ook wel dat de gemeente proper blijft maar de Grimbergen is groot. En als het seizoen daar is begint alles tegelijk te groeien. Vandaar dat dit ons wel een goede piste lijkt. We mikken vooral op mensen die toch hun gras moeten afmaaien. Als ze dan 5 meter verder in de straat zo’n perkje hebben staan van een paar vierkante meter kunnen ze dat meteen ook mee onder handen nemen.’

Het is niet dat Grimbergen alle zeilen moet bijzetten om het financieel evenwicht te bewaren in tegenstelling tot andere gemeentes in de regio. ‘Dat is niet de hoofdoverweging. Alle beetje helpen echter. Het is alleszins economisch verlieslatend zoals we het nu doen.’

De inwoners die zich inschrijven voor dit initiatief kunnen hiervoor als tegemoetkoming een GFT-zak van 60 liter per 2 m² af te maaien gras en per onderhoudsseizoen ter beschikking krijgen.

De lijst van de mogelijk te onderhouden grasperken is terug te vinden op www.grimbergen.be en is raadpleegbaar aan de balie van de dienst Werken In Eigen Beheer in het gemeentehuis.

Inschrijven kan jaarlijks via het inschrijvingsformulier terug te vinden op de website of bij de dienst Werken in Eigen Beheer.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise