Nieuwe seniorenraad goed uit de startblokken

De nieuwe samengestelde Seniorenraad is in het najaar van start gegaan en er werd meteen een gevarieerd programma op poten gezet.

In september was er de sportdag en in november ontspanningsnamiddagen voor 900 senioren. Deze maand vindt ook nog de viering van de ‘Senior van het Jaar’ plaats en volgende maand is er het kerstmaal voor 120 alleenstaande ouderen.

In het bestuur zitten nu Trui Olbrechts, Lucien Binst, Jan Casaer, Iréne Dekerpel, Roland Seutin, Augusta Schouwens, Rik Van Bever, Lydia Nagel en Anne Logist.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise