Cammaert in Gooik kan uitbreiden

De provincie Vlaams-Brabant keurde het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘’t Zwartschaap’ van Gooik goed.

Met dit plan kan de nv Cammaert beperkt uitbreiden. Bovendien kan er nu een langzaamverkeers-verbinding op de oude trambaan aangelegd worden en wordt de naastliggende open ruimte beter beschermd.

‘Dit plan lost verscheidene planologische problemen in één keer op’, zegt Julien Dekeyser (Open VLD), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

‘Het dossier van de nv Cammaert sleepte al lang aan en eindelijk is er nu een oplossing. Het bedrijf kan nu, beperkt, uitbreiden’.