Bermen worden pas in juni gemaaid om bermbeheerplan op te stellen

Bermen spelen een belangrijke rol als habitat of verbindingszone voor dieren en planten in het landschap. Een bermbeheerplan zorgt voor een optimaal beheer van deze wegbermen en verhoogt de biodiversiteit in Galmaarden. Het maaien van de bermen op het juiste moment zorgt ervoor dat de bloemen zich optimaal kunnen voortplanten en dat de bermen op termijn mooier, diverser en waardevoller worden. Om een goed bermbeheerplan op te stellen, is het noodzakelijk om een soorteninventarisatie uit te voeren. Om deze inventarisatie mogelijk te maken, zullen alle bermen in Galmaarden pas begin juni gemaaid worden en niet in mei. Alleen in gevallen waar de veiligheid in het gedrang komt, zal er zeer beperkt een veiligheidsstrook gemaaid worden.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws