Eenrichtingsverkeer voor Verheydenstraat en Oudesmidsestraat

In de loop van februari wordt in de Verheydenstraat gedeeltelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het gaat om een volgende stap in de uitvoering van het “Masterplan Dilbeekse kern”.

In dit plan wordt onder meer de verkeerssituatie in het centrum van Dilbeek uitgewerkt. De bedoeling is komaf maken met het doorgaand verkeer in de kern en de kern autoluwer te maken, zonder ze onbereikbaar te maken.

Eén van de voorstellen is het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Verheydenstraat tussen de Kasteelstraat en de Oudesmidsestraat in de richting van de Ninoofsesteenweg.

Tegelijk zou in de Oudesmidsestraat eenrichtingsverkeer worden ingevoerd van de Roelandsveldstraat tot in de Verheydenstraat. De verkeerssituatie in het andere gedeelte van de Oudesmidsestraat, waar de parking en school gelegen is, blijft zoals die vandaag is.

Op die manier ontstaat al een kleine lus kan , waardoor het verkeer in de Verheydenstraat en de Oude Smidsestraat vlotter zou moeten rijden en minder hinder zou ervaren.

Hoewel deze maatregel slechts een klein gedeelte is van het totale plan, zal ze versneld worden ingevoerd naar aanleiding van een petitie en een gesprek met verschillende handelaars.

De overige voorstellen in het Masterplan van de Dilbeekse kern inzake éénrichtingsverkeer en verkeerscirculatie (o.m. éénrichtingsverkeer in de Spanjebergstraat, Kasteelstraat) zullen pas ingevoerd worden als ook de heraanleg is gebeurd.