Project site oud-gemeentehuis Dilbeek voorgesteld aan buurtbewoners

Tijdens een infovergadering in Dilbeek werd het project site oud gemeentehuis voorgesteld aan de buurtbewoners.

Op het braakliggende terrein tussen de Ninoofsesteenweg en de Oude Smidsestraat, waar lang geleden nog het gemeentehuis van Dilbeek heeft gestaan, wordt een nieuwbouw opgetrokken. Het project omvat vier grote onderdelen: een nieuwe voorpost voor de brandweer, een polyvalente zaal, noodwoningen en een ondergrondse parking.

Om dit complexe programma te verenigen op deze locatie ging de gemeente op zoek naar een ontwerper via de procedure van de open oproep van de Vlaams Bouwmeester eind 2012. Architecte Sara Noel Costa de Araujo (SNCDA) en haar team kwamen als laureaat uit de procedure en werkte het voorbije anderhalf jaar intensief aan de uitwerking van de plannen in overleg met de opdrachtgever en de verschillende stakeholders.

Zij slaagden erin deze uiteenlopende bestemmingen op een intelligente manier te verenigen zonder dat de functies elkaar hinderen. Bovendien wordt er maximaal voor gezorgd dat de schaalimpact en de (geluids)hinder voor de buurt wordt beperkt. Het ontwerp combineert de functionaliteit met een grote openheid en duidelijke structuur.

Het ontwerp voorziet de nieuwe voorpost op het gelijkvloers met uitgang voor de hulpvoertuigen via een oefenplein naar de Ninoofsesteenweg.

Cruciaal is de snelle doorstroming van het brandweerpersoneel om een snel vertrek mogelijk te maken. Er wordt ook de nodige woonruimte voorzien voor een mogelijk toekomstige permanentie.

Bovenop de nieuwe voorpost komt de polyvalente zaal, met ingang via de oudesmidsestraat. Het is echt polyvalent opgevat: de zaal is opdeelbaar, kan beschikken over een grootkeuken en het nodige sanitair.

Noodwoningen

Tussen de zaal/voorpost en de buren worden de noodwoningen voorzien. Het ocmw biedt aan mensen die door omstandigheden (brand, onbewoonbaar,…) hun woning plots moeten verlaten een noodwoning aan. Vandaag zijn er onvoldoende noodwoningen ter beschikking in Dilbeek en moeten mensen vaak opgevangen worden in hotels.

De woning aan de oude smidsestraat en de twee appartementen aan de Ninoofsesteenweg kunnen deze nood ledigen en vormen ook een buffer tussen de zaal en de bestaande woningen.

Ondergrondse parking

In de loop van het projectontwerp koos de gemeente ervoor om een extra verdieping met ondergrondse parking toe te voegen. Op deze manier wil ze de parkeerdruk in de omgeving verlagen door buurtbewoners en ondernemingen uit de buurt de kans te geven een veilige, overdekte parkeerplaats te kopen of huren.

De eerste verdieping van de parking zal ter beschikking staan van de aanstormende brandweervrijwilligers, de bewoners van de noodwoningen en de organiserende gebruikers van de zaal.

Het publiek dat de zaal bezoekt bij activiteiten wordt doorverwezen naar de grote publieke parkeergelegenheden in de buurt (parking oude smidse, parking roelandsveld,…). Ook de duurzame verplaatsing (te voet, met de fiets) naar de locatie zal worden aangemoedigd. Het geheel past ook qua mobiliteit in het reeds goedgekeurde Masterplan Dilbeekse Kern.

Eind 2018 klaar

De bouwaanvraag wordt nu ingediend en in de maand december kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek zijn/haar (stedenbouwkundige) opmerkingen maken. Als de bouwaanvraag afgeleverd wordt, hopen we de aanbesteding te starten voor de zomer van 2016.

Dan kunnen de werken starten eind volgend jaar zodat het gebouw gebruiksklaar is eind 2018. De projectkost wordt geraamd op 6,5 miljoen euro, exclusief btw, waarbij de nieuwe brandweerzone Brabant-West het deel voorpost zal kopen of huren.