Provinciale steun voor Dilbeekse natuurprojecten

De provincie Vlaams-Brabant steunt de projecten ‘Landschapszorg: aanplanten meerdere houtkanten’ en ‘Natuurontwikkelingsplan Zibbeekvallei – St-Martens-Bodegem’. Daarmee wordt Dilbeek weer een stukje groener.

‘In het steeds meer verstedelijkte Dilbeek is elk initiatief meer dan welkom, het tekort aan groen en bereikbare, groene en open ruimten in de bebouwde omgeving heeft zijn weerslag op de leefbaarheid ervan’, zegt Karel De Ridder, schepen van leefmilieu en groen. ‘Het is daarom belangrijk dat acties ondernomen worden om bijkomend groen te creëren, groene structuren te versterken en deze kwaliteitsvol te beheren.’

Landschapszorg met houtkanten

In Dilbeek worden meerdere houtkanten aangelegd voor de verdere uitbouw van een ecologisch netwerk tussen de natuur- en groengebieden, het aanbieden van natuureducatie op korte afstand van scholen, aandacht voor de Dilbeekse koestersoorten.

Zibbeekvallei

‘Ook in de Zibbeekvallei zal worden geïnvesteerd’, aldus Karel De Ridder. ‘De Zibbeekvallei biedt uitstekende kansen om één van de meest aantrekkelijke natuurgebieden te worden van Dilbeek. Samen met Natuurpunt hebben we een natuurontwikkelingsplan voor het gebied ontwikkeld dat mede dankzij de provinciale subsidie kan worden uitgevoerd.’

De gemeente zal afsluitingen plaatsen uit natuurlijke materialen om sluikstorten te voorkomen en de vegetatie te vrijwaren, een gemengde haag planten langs de afsluiting en nieuwe wilgen aanplanten.

Steun is belangrijk

De gemeente is tevreden met de steun die ze van de provincie krijgt voor deze natuurprojecten. ‘Ik denk dat alleen een doordacht en samenhangend biodiversiteitsbeleid van zowel de provincie als de gemeenten kunnen resulteren in succes’, besluit De Ridder.

‘Als we echt onze fauna en flora meer kansen willen geven, dan moet dit over een groter gebied dan alleen de gemeente gebeuren. De ondersteuning van de provincie is echt een meerwaarde voor het natuurbeleid in onze regio.’

De projecten ontvangen een subsidie van respectievelijk 5.129,25 euro en 3.449,83 euro. Ook andere gemeentes kunnen op steun rekenen. Om de subsidie te krijgen moeten gemeentelijke natuurprojecten een meerwaarde geven aan de algemene natuurkwaliteit of de biodiversiteit, er moet een relatie zijn met de koesterburen en er moet voldoende participatie zijn van lokale actoren.