Plannen Dilbeekse Welzijnscampus klaar voor aanbesteding

De Dilbeekse gemeenteraad keurde de definitieve aankoop goed van de grond voor de veelbesproken Welzijnscampus. Ook het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd, zodat wellicht al voor de paasvakantie kan gestart worden met de werken.

De Welzijnscampus komt aan het kruispunt van de Elzenstraat en de Bosstraat in Groot-Bijgaarden, naast het gemeentelijke kerkhof.

De grond voor de campus, de uitbreiding van het kerkhof en de tennnisclub is vandaag eigendom van het Dilbeekse OCMW en de kerkfabriek Sint-Egidius.

Door de recente goedkeuring van het RUP Bosstraat en de verwerving van de grond, kan het dossier weer vooruit. Het project van 4,75 miljoen euro wordt voor de helft gesubsidieerd door andere overheden.

Multifunctionele vierkantshoeve

Het schepencollege stelde in de zomer architecturenbureau L3M aan als ontwerper.

Het ontwerp oogt als een moderne multifunctionele vierkantshoeve met een hellend dak als overgang tussen de woonwijk Nieuwenbos en het meer verstedelijkte centrum van Groot-Bijgaarden.

Een aangepaste groenbuffer en de gebouwafstand moet voor een verdere afscherming zorgen van de buren.

Aan de straatkant is er plaats voor 6 opvangappartementen (LOI) waar asielzoekers een tijdelijke opvang kunnen krijgen. Dit gedeelte wordt voor zowat 1 miljoen euro gefinancierd door Fedasil.

Rond het centrale binnenplein komt beneden een onthaal, de nieuwe consultatieruimte van Kind&Gezin en een lokaal dienstencentrum met een grote multifunctionele ruimte die als refter kan dienst doen.

Voor het dienstencentrum worden bijkomende (aankoop)subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Overheid (VIPA).

Op de verdiepingen is vergader- en kantoorruimte voorzien voor sociale organisaties. Deze ruimtes kunnen flexibel worden ingericht naargelang welke organisaties hun verhuis naar Groot-Bijgaarden definitief toezeggen.

Voor dit onderdeel, de ‘sociale campus’, ontvangt de gemeente provinciale en Europese subsidies (EFRO) ter waarde van ongeveer 1 miljoen euro.

Energiezuinig

Het ontwerp mikt op een energiepeil E22 wat het erg energiezuinig maakt (huidige norm E60).

Er zal worden gewerkt met warmtepompen aangedreven door fotovoltaïsche cellen op het dak en de doorzichtige luifel.

De duur van de werken wordt geraamd op minimaal 1,5 jaar zodat het gebouw in het beste geval eind 2015 klaar kan zijn.