Pajottenland+ hoopt op nieuw Europees geld

Pajottenland+ vierde haar tienjarig bestaan in De Cam in Gooik. Coördinator Jos Huwaert gaf op ludieke wijze weer hoe er vanuit de organisatie het voorbije decennium is gewerkt.

‚ÄėBottom up en mensen samen mee krijgen in een verhaal blijkt niet altijd eenvoudig. Maar toch is er in die tien jaar heel wat uitgevoerd in de regio‚Äô, zegt Huwaert.

Projectcoördinator Lien Standaert gaf een overzicht van die realisaties. Aansluitend leidde Jos Huwaert een panelgesprek met betrokkenen uit Pajottenland+ en externen, waarin werd teruggeblikt en ook de toekomst werd aangehaald.

In de volgende Europese beleidsperiode hoopt Pajottenland+ verder te kunnen bouwen aan het platteland.

Uit de evaluatie bleek dat Pajottenland+ de voorbije jaren goede resultaten boekte.

Zelfs het toezicht van het Rekenhof plaatste Pajottenland+ bovenaan het peloton van de juiste Leaderaanpak.

Voor de toekomst hopen de Pajotten om opnieuw als Leadergebied kansen te krijgen. Er zijn immers nog veel uitdagingen voor het platteland naast de Brusselse grootstad.