Eenrichtingsverkeer in Kerkberg is proefproject

Het gemeentebestuur van Dilbeek benadrukt dat het eenrichtingsverkeer dat voor de zomer op de Kerkberg is Sint-Martens-Bodegem werd ingevoerd is, kadert in een proefproject tegen het sluipverkeer.

‘Vanuit de omgeving van basisschool Klavertje Vier kwam aan het einde van het schooljaar de vraag om aan de school de rijrichting te veranderen in de richting van de kerk’, legt schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA) uit. ‘Dat leek ons het gepaste moment om een ingreep te testen tegen het sluipverkeer dat dagelijks van de Ninoofsesteenweg richting Dilbeek rijdt door Bodegem over de Kerkberg en de Wolsemstraat. Al jaren regent het klachten van omwonenden over het vele verkeer, onaangepaste snelheid en stoeprijden.’

SLUIPVERKEER

Op aanraden van de verkeerscommissie werd daarom een proefopstelling geplaatst die moet laten blijken welke invloed de invoering van eenrichtingsverkeer op de Kerkberg heeft op het sluipverkeer.

‘Daarvoor zullen op verschillende plaatsen tellingen worden uitgevoerd’, benadrukt de schepen. ‘Niet alleen op de Kerkberg zelf, maar ook in omliggende straten. Om het werkelijke effect te meten, is er natuurlijk wat tijd nodig, minstens enkele weken. In oktober zullen de tellingen bij elkaar worden gelegd en zal alles grondig geëvalueerd worden.’