Heraanleg Polderstraat met aandacht voor klimaat

De Polderstraat in Denderleeuw wordt heraangelegd. Dat werd beslist op de gemeenteraad van januari. De straat krijgt na het bouwverlof een ‘make-over’, wordt veiliger en groener. 

“Als lokaal bestuur hebben we in het verleden de woningen aangekocht die in de rooilijn stonden. Nu kunnen we de straat op volwaardige breedte aanleggen”, zegt schepen van Mobiliteit Yves De Smet.  

“Aan beide zijden van de straat wordt een voetpad aangelegd met een breedte van minimum 1,50 m. Dat moet de veiligheid verhogen. Langs de zijde van de onpare huisnummers wordt er een strook voorzien waarin vaste planten kunnen aangebracht worden. Langs de pare zijde worden er parkeerstroken aangebracht in grasbetontegels, gescheiden door ruime plantvakken waarin bomen aangeplant worden. Daarnaast wordt er in dit definitief ontwerp eveneens voorzien om de riolering in de straat te vernieuwen, onder de vorm van een gescheiden rioleringsstelsel.”  

“Waar we kunnen, ontharden we het openbaar domein en zorgen we voor meer groen. We willen beton en stenen vervangen door bomen en bijvoorbeeld prairiegroen. Bij een heraanleg zetten we daar maximaal op in. Ontharden heeft een positieve invloed op de klimaateffecten. Zo vermindert het risico op wateroverlast of overstromingen, omdat er meer regenwater kan infiltreren in de bodem en de riolering dus minder belast wordt”, aldus schepen Andy Depetter. 

Voor de wegenwerken wordt nu een aannemer gezocht. Denderleeuw mikt op de start van de werken na het bouwverlof. Na de aanleg van de nieuwe groene parking op de terreinen van de vroegere technische loodsen, staat ook de heraanleg van de Moreelstraat op de agenda, zodat ook deze toegangsweg naar het centrum van de gemeente kan worden opgewaardeerd. De herinrichting van het Dorp tot een autoluw centrum met een pleinfunctie is dan een volgende stap. 

Topartikels editie Ninove-Dender