Vier extra buurtinformatienetwerken in Denderleeuw

Denderleeuw krijgt er meteen vier nieuwe buurtinformatienetwerken bij: BIN Iddergem, BIN Denderleeuw Centrum, BIN Denderleeuw Huissegem en BIN Denderleeuw Leeuwbrug.

Samen met de drie al bestaande buurtinformatienetwerken – Welle, Hemelrijk en HaLieBloe – komt het totaal in Denderleeuw op zeven BIN’s.

Geïnteresseerde burgers kunnen terecht op twee verschillende infoavonden. In Iddergem heeft die plaats op dinsdag 6 juni om 20 uur in de parochiezaal. In Denderleeuw vindt de infoavond plaats in Den Breughel op donderdag 8 juni, eveneens om 20 uur.

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners, lokale politie en het gemeentebestuur met als doel de veiligheid in de buurt te verhogen en inwoners actief te betrekken bij de sociale controle. Wie iets verdacht opmerkt, verwittigt steeds de politie op het noodnummer 101.

Omgekeerd worden de leden van het BIN bij dringende gevallen, zoals inbraakpogingen, verwittigd via sms zodat ze alert kunnen reageren. Na afloop wordt feedback gegeven over de alarmsituatie. Daarnaast ontvangen de leden regelmatig tips en info via een maandelijkse nieuwsbrief.

“Dankzij het succes van de bestaande BIN’s, willen nu ook de resterende wijken in Denderleeuw aansluiten”, zegt burgemeester Jo Fonck (sp.a-Open).

“Het voorbereidende werk is achter de rug met het aanstellen van een coördinator en stuurgroep per BIN, nu gaan we vol voor het werven van nieuwe leden. Hoe meer waakzame burgers hun straat en buurt in de gaten houden, hoe beter. Uiteindelijk willen we in de toekomst graag evolueren naar één BIN per deelgemeente.”

Iedere inwoner (1 per adres) kan aansluiten bij één van de vier nieuwe BIN’s. De initiatiefnemers van de infoavond gaan in heel de deelgemeente rond met een folder en inschrijvingsstrookje.

Je kan meteen bij hen inschrijven, je aanmelden tijdens de infoavond of later je gegevens (naam, adres, e-mail en gsm) mailen of bezorgen aan de coördinator of medewerkers. Het lidmaatschap is volledig gratis.

Contactgegevens BIN

  • bin.iddergem@gmail.com – coördinator Wilfried Vercammen: Parochiestraat 65 – 0475 66 46 47
  • bin.denderleeuw.centrum@gmail.com – coördinator Willy Hauben: Veldstraat 116 – 0473 95 79 00
  • bin.denderleeuw.huissegem@gmail.com – coördinator Linda Van de Velde: Landuitstraat 1 – 053 66 64 82
  • bin.denderleeuw.leeuwbrug@gmail.com – coördinator: Olivier Depoorter: Stationsstraat 34 – 0475 70 69 97
Topartikels editie Ninove-Dender