Merci Merchtem: 28.342 euro voor Haïti

De acties die in Merchtem en omstreken werden opgezet om de mensen die in Haïti getroffen werden door noodweer te helpen, heeft het mooie bedrag van 28.342,20 euro opgebracht. Het geld werd al gedeeltelijk besteed terwijl nog een aantal acties lopen. De kans dat er boven de 30.000 euro geland wordt, is dus niet onbestaande.

Twee gemeenschappen worden ondersteund voor de wederopbouw. In het zuiden gaat het om Koray en in het noorden wordt de gemeente Môle Saint Nicolas geholpen.

M Haiti 2
Deze boompjes (ctiroen, papaya, koffie en eik) moeten opnieuw voor een klein beetje welvaart zorgen.

In Koray  wordt vooral in de wederopbouw (en uitbreiding) van de waterleiding geïnvesteerd. De hulpverleners uit Merchtem spendeerden hieraan 8692,50 €.  Hierin is een bedrag van 1000 € begrepen voor het nodige onderhoud van deze waterleiding. Nog in Koray gaat 5 479 € naar de geiten- en kippenteelt, wordt op het dorpsplein de openbare verlichting hersteld en de landbouw ondersteund.

In Môle Saint Nicola werden reeds drie acties gerealiseerd: Aankoop van materialen voor de vissers om de netten te herstellen (1 980€), aankoop van 35 geiten en 2 bokken aangekocht (1 890€). Hiermee kunnen voor dit jaar 7 geitenkwekers hun bestand herstellen. Elk jaar daaropvolgend kunnen 7 andere kwekers hun bestand opnieuw opbouwen.

Voor de teelt en aanplanting van 10 000 fruit en woudbomen werd een budget uitgetrokken van 2125 €. Vanaf 1 mei werden deze bomen aangeplant. Dit werd gerealiseerd door de lokale autoriteiten, de scholen en hun leerlingen en het comité dat het bomenbestand opvolgt en versterkt.

Het nog beschikbare budget van 8175 € zal gebruikt worden voor de herstelling en uitbreiding van een drinkwaterleiding. Deze werken worden op dit ogenblik voorbereid.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk