VIDEO: Eregemse varkenskop is voor Romeo

Op het dorpsplein van Iddergem vond zondag, op het feest van Sint-Antonius, voor de vijfde keer de varkenskopverkoop plaats na de zondagsmis. De ‘Eregemse Tovenaars’ brachten daarmee een oud volksgebruik opnieuw tot leven.

Blikvanger was uiteraard de varkenskop van bij Jos en Sonja van slagerij Keymolen in de Parochiestraat, maar de Heemkundige Kring Iddergem was er ook met 38 kg vlaai, sirooptabletten, 120 jeneverflessen, 10 kg kop en 10 kg pensen.

Als opwarming deelde Gerrit Borreman eerst een portie kwinkslagen en prikjes uit aan de plaatselijke notabelen en dorpsfiguren. De opbrengst wordt geschonken aan Schoonderhage.

Winnaar van de varkenskop werd de jonge Romeo Bultynck en die heeft gelukkig nog een opa die weet hoe je zo’n varkenskop omtovert tot lekkere kipkap.