Kemelbrug heropent op 19 december

De voorbereidende werken voor de realisatie van de nieuwe Kemelbrug in Denderleeuw vorderen goed. Momenteel wordt de nieuwe toegangsweg naar de brug aangelegd, zodat het verkeer vanaf 19 december opnieuw over de oude brug kan rijden.

De Kemelbrug is sinds 12 november afgesloten om de bestaande toegangswegen te verleggen. Dat is nodig omdat de ruimte naast de sporenbundel te smal is om de pijlers te plaatsen waarop de nieuwe brug zal rusten. De nieuwe wegen krijgen dus een bredere kromming zodat het oorspronkelijke talud naast de sporen kan afgegraven worden voor deze pijlers.

“Aan de kant van de Wellestraat werden in het talud damwanden geplaatst om de nieuwe toegangsweg aan te leggen. Hierdoor zal de aanloop en draai naar de brug minder bruusk zijn en zal het aankomende verkeer beter zichtbaar zijn”, legt Jan De Nul (CD&V), schepen voor Openbare Werken, uit.

Aan de kant van de Rodenbachstraat werden er al nieuwe nutsleidingen gelegd naar de Raaplandstraat en omliggende straten. Momenteel wordt er grond afgegraven om ook aan deze kant een nieuwe toegangsweg te maken.

“Deze week werden echter asbesthoudende afvalstoffen ontdekt tussen de afgegraven grond. In samenspraak met de aannemer, Infrabel, de gemeente en de veiligheidscoördinator werd het afvoeren onmiddellijk stop gezet. Het asbesthoudend afval zal nu volgens de wettelijke voorschriften afgevoerd worden naar erkende stortplaatsen. De andere werken kunnen uiteraard gewoon verder gaan, zodat er weinig of geen invloed zal zijn op de voortgang van de werkzaamheden aan de brug”, aldus De Nul.

Zoals gepland zal een tijdelijke toegangsweg naar de oude Kemelbrug eind volgende week klaar zijn. En dus kan het verkeer vanaf 19 december opnieuw over de oude brug rijden.

Na nieuwjaar begint de aannemer dan met de paalfunderingen en de steunpijlers voor de nieuwe brug.