N-VA Denderleeuw vraagt schorsing besluit onbestuurbaarheid (+ video)

De N-VA van Denderleeuw dient bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen een verzoek in om het gemeenteraadsbesluit dat de onbestuurbaarheid vaststelde te schorsen.

‘Het stemmen van de onbestuurbaarheid op de gemeenteraad van 3 november 2014 berust op politieke motieven en heeft enkel en alleen tot doel een coalitiewissel te kunnen doorvoeren’, stelt N-VA-fractieleider Davy Scherlippens.

‘Daarom heb ik als fractieleider vandaag een verzoek tot schorsing van het gemeenteraadsbesluit ingediend bij de heer Gouverneur Jan Briers. Wij laten ons zomaar niet aan de kant zetten. We zijn dit verschuldigd aan onze kiezers.’

N-VA benadrukt dat zij beschikbaar blijft om haar verantwoordelijkheid verder op te nemen en belooft discreet en constructief mee te werken aan elke bemiddelingsopdracht van de gouverneur.

‘We wensen die te doen slagen en blijven geloven in een doorstart. De fundamentele keuzes voor de gemeente Denderleeuw liggen reeds vast in een meerjarenplan en zijn gebaseerd op een sterk bestuursakkoord tussen N-VA, CD&V en VLDplus.’

Een uitzonderlijke bestuursvergadering van N-VA Denderleeuw bevestigde intussen het vertrouwen in haar mandatarissen.

Er komt deze maand ook een gemeenteraad aan, in principe op donderdag 27 november.

Dat gebeurt ‘in het belang van de continuïteit’, al lijkt de kans voorlopig groot dat die raad snel weer zal afgelopen zijn, omdat, net als in de vergadering van 3 november, alle punten collectief worden afgewezen.