Groen nieuwe speler in politieke arena van Denderleeuw (+ video)

In Denderleeuw werd vrijdagavond de nieuwe afdeling van Groen voorgesteld. Dat gebeurde op de trappen van ‘t Kasteeltje, want de gemeentelijke toestemming om het gebouw te gebruiken werd blijkbaar te elfder ure weer ingetrokken.

Volgens de initiatiefnemers was de idee van een Groen-afdeling al drie jaar aan het rijpen, maar door de recente politieke gebeurtenissen in de gemeente kwam een en ander in een stroomversnelling.

Denderleeuw had nog nooit een Groen-afdeling en al heeft de partij dan ook (nog) geen verkozenen, toch wil ze voortaan mee haar stem laten horen in de gemeentelijke politieke thema’s.

‘Onder de vlag van Groen willen we nu op een andere manier aan politiek doen en eigen accenten leggen’, zegt Wim Van Wesemael, voorzitter van Groen Denderleeuw.

‘Politiek zoals die in Denderleeuw de laatste jaren wordt opgevoerd, maakt mensen onverschillig, maar het is net dan dat je als burger moet opstaan en je verantwoordelijkheid nemen.’

Groen pleit daarom voor een positief project dat gaat over de toekomst van alle Denderleeuwenaren.

De partij focust daarbij op vijf beleidspunten: een leefbaar Denderleeuw, een kindvriendelijke omgeving, mobiliteit, diversiteit en participatie.

Zo wil Groen de gemeente onder meer klimaatneutraal maken tegen 2030, maximaal inspelen op de transitiebeweging, de bouwwoede een halt toeroepen, Denderleeuw een nieuwe culturele stimulans geven, het fietsgebruik motiveren en de nieuwe inwoners meer betrekken in het lokale leven.

‘We willen de bevolking ook meer inspraak geven en zo het beleid en de bevolking dichter bij elkaar brengen’, aldus Groen, dat alvast pleit voor de oprichting van een welzijnsraad, een milieuraad en een mobiliteitsraad.

Sterkhouders van de nieuwe afdeling, naast voorzitter Van Wesemael, zijn Dirk Demeyere (secretaris) en bestuursleden Inge Ranschaert, Joëlle Hipken, Daan Huysmans, Loick Van Wesemael en Steven Debruyn, die de communicatie voor zijn rekening zal nemen.

De vijf speerpunten van Groen worden uitgebreid toegelicht op www.groendenderleeuw.be.