Brandweer Denderleeuw zoekt versterking

De gemeentelijke vrijwillige brandweer van Denderleeuw is op zoek naar 6 gemotiveerde personen (m/v) die het team willen versterken.

Er is een infoavond op donderdag 6 november om 19 uur in de brandweerkazerne, Nieuwstraat 2 in Denderleeuw.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via e-mail naar christophe.degrom@denderleeuw.be of telefonisch op 053-64.06.92.

Ook voor inlichtingen kunt u steeds terecht bij Christophe De Grom van de gemeentelijke dienst Interne Zaken.

Kandidaten moeten voldoen aan enkele voorwaarden:

  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;
  • uiterlijk zes maanden na het einde van de stage woonachtig zijn in de gemeente waar de brandweerdienst gevestigd is of binnen een straal van 7 km vanaf de brandweerkazerne;
  • ten minste 18 jaar zijn op de dag van indiensttreding;
  • ten minste 1,60 m groot zijn;
  • van goed zedelijk gedrag zijn;
  • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
  • lichamelijk geschikt bevonden worden bij een geneeskundig onderzoek;
  • slagen voor de proeven inzake lichamelijke geschiktheid;
  • slagen voor selectieproeven waarbij de motivatie, het profiel, de ambitie en de stressbestendigheid van de kandidaat worden geëvalueerd.

Op www.denderleeuw.be vind je de aanwervingsvoorwaarden in detail, evenals het sollicitatieformulier.

De uiterste datum voor het ontvangen van de kandidaatstellingen is woensdag 12 november.

Er wordt ook een wervingsreserve voor twee jaar aangelegd.

Twee nieuwe interventievoertuigen

Op zondag 23 november neemt de brandweer van Denderleeuw twee nieuwe interventievoertuigen in ontvangst.

Op het Dorp is er om 10.30 uur een demonstratie met het nieuwe containervoertuig met kraan.