CD&V Denderleeuw vraagt de echtscheiding van N-VA

In Denderleeuw lijkt een definitieve breuk binnen het gemeentebestuur vrijwel onvermijdelijk. Dat werd duidelijk na een zoveelste coup de théâtre op de gemeenteraad donderdagavond.

Voor het eerst nam de CD&V daarbij ook het woord ‘echtscheiding’ in de mond.

Na de openlijke vertrouwensbreuk tussen CD&V en N-VA in de gemeenteraad van september en de mislukte verzoeningspogingen, bleef CD&V de voorbije dagen weg op de OCMW-raad van vorige week, het schepencollege van maandag, de politieraad van woensdag en de budgetvergadering van donderdagnamiddag.  

Voorzitter Geert Van Cauter (N-VA) begon de gemeenteraad met een oproep aan de raadsleden om ‘de woorden goed te wikken en te wegen’ en een vraag om te handelen in het belang van de burger.

Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) vroeg om klaarheid over de situatie in de meerderheid ‘want ik kan me niet van de indruk ontdoen dat CD&V aanstuurt op een onbestuurbaarheid van de gemeente’.

Jo Fonck, fractieleider van SP.A-Open, vond dat de oproep van de voorzitter twee jaar te laat kwam, ‘aangezien er in de meerderheid ook in de voorbije twee jaar niet in het belang van de burger werd gehandeld’.

‘Toestand nog verslecht’

Daarop nam Erik Duwé, fractieleider van CD&V, het woord. ‘Dat onze mandatarissen op verschillende ogenblikken niet zijn komen opdagen op vergaderingen, dat kan ik eerlijk gezegd zéér goed begrijpen’, stelde hij.

Duwé gaf daarop een uiteenzetting over een reeks nieuwe ‘conflicten’ met N-VA, zowel in de OCMW-raad als tijdens de verzoeningspogingen.

CD&V neemt het ook niet dat burgemeester Jan Dedier (N-VA) al dagen vooraf via de pers communiceerde over een beslissing – een subsidietussenkomst bij de aanleg van een gescheiden rioolstelsel – die door de gemeenteraad nog formeel moet worden goedgekeurd.

‘Sinds vorige maand is de toestand nog verslecht. De verzoeningspogingen zijn teleurstellend en ontnuchterend te noemen, een aantal eenzijdige handelingen op het niveau van het college en de desinformatie in de pers hebben de situatie alleen maar verscherpt’, aldus Duwé.

‘Als het zo verder moet hoeft het voor ons echt niet meer. Best is dan mogelijks uit te kijken naar de dwingende en voorlopige maatregelen in voorbereiding op een hopelijk volwassen echtscheiding met onderlinge toestemming.’

De drie CD&V’ers – schepen Jan De Nul was verontschuldigd – verlieten daarop de gemeenteraad. Op de vraag van de voorzitter om tenminste te luisteren naar het antwoord van de N-VA werd niet ingegaan.

Zuren en zeuren

‘De afwezigen hebben ongelijk’, stelde burgemeester De Dier in zijn wederwoord. ‘Het is moeilijk te antwoorden als CD&V steeds weer haar verantwoordelijkheid ontloopt. Verkozenen hebben ook een verantwoordelijkheid om aanwezig te zijn.’

Volgens De Dier slooft de CD&V zich uit in het ‘verkeerd lezen van de zaken’. ‘In verband met de rioolsubsidies heb ik enkel bekendgemaakt wat al openlijk bekend was via de notulen van het schepencollege en de agenda van de gemeenteraad. Als je over alles wilt zuren en zeuren, dan eindig je in een rusthuis of met maagzweren.’

‘Wij willen niet de Calimero zijn. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, want er liggen zeer belangrijke projecten te wachten, zoals de nieuwe brandweerkazerne en de derde fase van het RUP-centrum. Het zou jammer zijn indien we die projecten niet kunnen waarmaken’, aldus De Dier.

‘Niet blijven depanneren’

Ook de acht raadsleden van SP.A-Open beslisten om op te stappen. ‘Wij hebben ons steeds constructief opgesteld en waar we konden een positieve inbreng geleverd aan alle dossiers die bijdragen tot het algemeen en maatschappelijk welzijn’, stelde Jo Fonck.

‘Oppositie kan je maar voeren als er een coherente meerderheid is. Die coherentie is er in Denderleeuw al een tijdje niet meer. We kunnen deze wankele meerderheid niet blijven depanneren.’

De twee Open VLD’ers in de meerderheid onthielden zich tijdens de raad van elke tussenkomst. 

Bruggen opgeblazen

Voorzitter Geert Van Cauter moest daarop vaststellen dat de raad niet meer in aantal was, zodat de eigenlijke agenda niet kon worden aangevat.

Wanneer er een nieuwe gemeenteraad zal worden samengeroepen was gisteravond nog niet meteen duidelijk. Evenmin is het voor N-VA duidelijk hoe het nu verder moet met deze meerderheid.

N-VA-voorzitter Johan Duyck wil niet overhaast beslissen, al lijkt er na deze raad nog weinig twijfel dat CD&V de bruggen definitief heeft opgeblazen.

Een wisselmeerderheid in Denderleeuw van CD&V en SP.A-Open is theoretisch enkel mogelijk met de steun van raadslid Marleen Buydens. Zij werd verkozen op de lijst Open VLD-Plus, maar stelde zich als onafhankelijke op toen Open VLD besliste om met N-VA en CD&V een meerderheid te vormen.

Schepen Jan De Nul verklaarde later op de avond zijn afwezigheid via een persbericht: ‘De publiekelijke  en persoonlijke vernedering door de burgemeester aan mijn adres en de motie van wantrouwen mij aangesmeerd door het VB vorige maand, liggen me nog steeds zwaar.’

‘Zoals ik eerder stelde blijf ikzelf vanuit een veiligheidsmodus mijn verantwoordelijkheid in mijn beleidsdomeinen nemen en mijn taken vervullen. Politieke commentaren lever ik voorlopig niet,  en dit wens ik zo te houden.’