Denderleeuw schrapt Wereldfeest

Er komt volgende maand geen tiende editie van Denderleeuw Kleurt. Het schepencollege besliste het evenement te schrappen ‘omdat het programma niet voldeed aan de vooropgestelde criteria die in het kader van de meerjarenplanning was overeengekomen’.

Denderleeuw Kleurt, dat gepland was voor 21 juni in de tuin van ‘t Kasteeltje, zou dit jaar sowieso worden omgevormd tot een ruimer georiënteerd Wereldfeest, met nadruk op ontwikkelingssamenwerking en integratie. Het programma, dat in samenwerking met een groep vrijwilligers werd opgesteld, zorgde echter voor verdeeldheid in het schepencollege.

‘Er was geen probleem over zes van de acht voorgestelde groepen op de affiche, maar de N-VA verzette zich concreet tegen het programmeren van twee lokale groepen met een Congolese origine’, zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Sofie Renders (CD&V).

‘Ze wilden die vervangen zien door twee volksdansgroepen. Ik en de hele CD&V-fractie vonden het wel een evenwichtig en verdedigbaar programma. Er is nu eenmaal een grote gemeenschap Congolezen in onze gemeente. Maar bij de stemming in het college waren we in de minderheid.’

Ook de organisatoren betreuren de beslissing.

‘Denderleeuw Kleurt was een project dat er in slaagde de ‘nieuwe’ burgers te betrekken. Om deze reden werd het door de provincie meermaals een voorbeeldproject van integratie genoemd’, zegt het comité.

‘Ook nieuwe Denderleeuwenaren die zich inzetten om Afrikaanse jongeren die in de buurt van het station doolden, een project te geven, maken deel uit van de organisatie van het wereldfeest. Zij gaven de jongeren een kans om hun muziekproject te tonen op het podium. Het wereldfeest was een belangrijk element in de erkenning van de inspanning van deze mensen.’

Hoe het nu verder moet met het Wereldfeest is nog niet duidelijk. Er zou alsnog gedacht worden aan een Wereldfeest in het najaar, maar op een andere locatie.