De Kiem Lombeek en Wambeek worden aparte scholen

In Ternat gaan de gemeentelijke basisscholen De Kiem in Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek vanaf volgend schooljaar als aparte scholen door het leven.

De gemeenteraad besliste eind april om de gemeentelijke basisschool met drie vestigingsplaatsen en met hoofdzetel in Sint-Katherina-Lombeek, te herstructureren. De gemeenteschool wordt opgesplitst in een vestiging in Lombeek en twee vestigingen in Wambeek.

Dat betekent onder meer dat Lombeek en Wambeek een volwaardige eigen directie krijgen.

‘De oprichting van de vestigingsplaatsen in Wambeek als autonome school, moet beide scholen toelaten om een visie te ontwikkelen en uit te bouwen die aansluit bij de eigenheid en karakter van de school’, aldus het gemeentebestuur.

‘Het groeiende aantal leerlingen zorgde er de voorbije jaren bovendien voor dat de nood aan een eigen lokale directie en invulling groter werden.’

Op 1 september 2013 werd al een plaatsvervangende directie voor de vestigingsplaatsen Langestraat en Stenebrugstraat in Wambeek aangeduid. Kathleen Sergooris nam het voorbije schooljaar die taak ter harte.

Het gemeentelijk onderwijs bestaat vanaf 1 september 2014 uit twee scholen, De Kiem Lombeek en De Kiem Wambeek. Het gemeentebestuur blijft de inrichtende macht.

Els De Saeger, de huidige directeur van de school, wordt directeur van De Kiem Lombeek, eerstdaags verschijnt een oproep voor de betrekking van directeur voor De Kiem Wambeek.

Het personeel dat momenteel tewerkgesteld is in Lombeek, zal ook in de toekomst in Lombeek blijven werken. Hetzelfde geldt voor de personeelsleden van Wambeek.

Volgend schooljaar wordt voor beide scholen nog een overgangsjaar. Zo blijven het logo en de turnkledij volgend schooljaar nog behouden.