Voorzorgsmaatregelen tegen asbest op de site Van Roy

Burgemeester Jan De Dier (N-VA) van Denderleeuw neemt voorzorgsmaatregelen nadat eerder deze maand het gevaarlijke asbest werd aangetroffen op de site Van Roy.

De vroegere site van Van Roy langs de Steenweg en Veldstraat werd eind 2012 aangekocht door de gemeente. Enkel de N-VA-fractie onthield zich op die bewuste gemeenteraad omdat ze de aankoopprijs – twee miljoen euro – te duur vond en er niet aan de opschortende voorwaarde – een asbestscreening – werd voldaan.

Op vraag van de huidige bestuursploeg werd deze asbestscreening eind februari alsnog uitgevoerd door de firma Vinçotte. De resultaten werden vorige week aan het gemeentebestuur bezorgd.

Het besluit stelt onomwonden dat zes van de acht stalen witte asbest of chrysotiel bevatten. Twee van de zes vervuilde stalen bevatten bovendien crocidoliet of ook blauwe asbest genoemd, de gevaarlijkste vorm van asbest.

De kostprijs voor het saneren van de asbest wordt geschat op minstens 150.000 euro. Eerder werd al duidelijk dat op de site Van Roy de parameters voor de 80-procentwaarde van de bodemsaneringsnorm worden overschreden. Deze parameters wijzen op een ernstige bedreiging voor het grondwater op arseen, nikkel en geleidbaarheid.

Als voorzorgsmaatregel beslist burgemeester De Dier om een hangar op korte termijn af te sluiten. De vrijgekomen stofdeeltjes op de grond worden natgespoten en verwijderd. Het asbestdak van de autostalling wordt verwijderd en het personeel wordt ingelicht. De maatregelen werden genomen na overleg met de preventieadviseur.

‘Vergiftigde aankoop’

De bestaande gebouwen zijn in slechte staat en dienen te worden afgebroken. Als de bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet en moet er een bijkomend onderzoek worden gevoerd naar al dan niet vervuiling van de gronden. Ook hiervan is het prijskaartje niet onmiddellijk in te schatten zonder voorafgaandelijk bodemonderzoek.

Voor N-VA Denderleeuw bevestigt dit dat de aankoop van de site Van Roy letterlijk en figuurlijk een vergiftigde aankoop was.

‘Het resultaat van deze asbestscreening heeft alleszins tot gevolg dat de toekomstige huivesting van de brandweer in het gedrang komt en de gemeente en de Denderleeuwse belastingbetaler er wellicht een financiële kater aan zal overhouden’, aldus burgemeester De Dier.