68 gratis parkeerplaatsen in de Frans Timmermansstraat en blauwe zone voor het Breughelpark te Zellik

Uit de evaluatie van het parkeerbeleid te Zellik komt naar voor dat de parkeerdruk die zich destijds vanuit Breughelpark naar de omliggende straten verplaatste na de invoering van de blauwe zone in Zellik-centrum, zich opnieuw verplaatst heeft naar Breughelpark.

Binnen het parkeerbeleid van de gemeente Asse streeft het bestuur naar een goede parkeerbalans en spreiding van de parkeerdruk om de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid in het centrum van Zellik te verbeteren.

Dit is mogelijk door de aanleg van een nieuwe parking in de Frans Timmermansstraat met 68 gratis parkeerplaatsen waaronder 5 plaatsen voor andersvaliden. Er worden ook nog 2 elektrische laadpunten voorzien. Deze parking zorgt voor een forse uitbreiding van het gratis parkeeraanbod in Zellik en vormt een goed alternatief voor wie niet beschikt over een bewonerskaart of langdurig wenst te parkeren.

Deze parking is aangelegd met aandacht voor groen en de openbare verlichting zorgt ervoor dat de parking ook ’s avonds voldoende verlicht en dus veiliger is. Kostprijs parking 121.800 euro excl. btw.

Daarnaast voert het bestuur in Breughelpark blauwe zone in om de parkeerdruk te beperken, het foutparkeren tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de bewoners op een comfortabele manier hun parkeerplaats en woning kunnen bereiken. Dit zal ook de hulpdiensten helpen de gebouwen correct en snel te bereiken.

Invoeren blauwe zone in Breughelpark

Omdat het Breughelpark grenst aan de blauwe zone worden ook paviljoenen 1 t.e.m. 13 opgenomen in de blauwe zone. Bewoners kunnen vanaf nu beschikken over een bewonerskaart indien zij voldoen aan de voorwaarden. Met het plaatsen van de parkeerschijf kunnen zij gedurende 2 uur parkeren. Voor een langer bezoek kunnen zij uitwijken naar de nieuwe parking in de Frans Timmermansstraat of de bestaande gratis parkings aan de Noorderlaan.

Bewonerskaart

De bewonerskaart is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeerwachter of je in de zone mag parkeren. Je kan ze alleen aanvragen voor een voertuig met een Belgische nummerplaat.

Je kan per adres maximaal 2 kaarten aanvragen.

Voor vrachtwagens kan enkel een bewonerskaart aangevraagd worden indien de maximale massa minder dan 3,5 ton bedraagt.

Gezien een bewonerskaart tot doel heeft dat bewoners in de buurt van hun woning kunnen parkeren, wordt de geldigheid van een bewonerskaart beperkt tot de zone waartoe deze behoort op basis van het domicilieadres. De bewonerskaarten zijn dus geldig binnen het Breughelpark en niet in de omliggende straten.

Voor een eerste bewonerskaart betaal je 25 euro per jaar, de tweede kaart kost 50 euro per jaar. Bij het overschrijden van de maximum toegelaten parkeertijd wordt een retributie van 54 euro gevorderd.

Een bewonerskaart aanvragen kan via de website https://www.parkeren.be/asse/parkeerbeleid of tijdens een zitdag in de bib van Zellik op maandag 28 februari van 18.00 tot 20.00 uur, op woensdag 2 maart van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 5 maart van 10.00 tot 12.00 uur.

Je kan met vragen steeds terecht in de parkingshop in het gemeentehuis van Asse, Gemeenteplein 1, T 02 569 80 76.

Openingsuren

· maandag: 08.30 – 12.00 u. en 13.00 – 16.00 u.

· dinsdag: 08.30 – 12.00 u. en 13.30 – 19.00 u.

· woensdag: 08.30 – 12.00 u.

· donderdag: 08.30 – 12.00 u. en 13.00 – 16.00 u.

· vrijdag: 08.30 – 12.00 u. en 13.00 – 16.00 u.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk