Geen PFOS vervuiling op PIVO -site Zellik

De provinciale brandweerschool op de PIVO-site in Asse maakt geen gebruik van fluorhoudende blusschuimen. PFOS-vervuiling is een actueel thema. Heel wat hulpdiensten maakten gebruik van materialen die deze stof bevat.
De gouverneurs hebben, op vraag van de Vlaamse regering, de opdracht gegeven om de situatie op de verschillende sites te onderzoeken. ‚ÄúPIVO volgt de geldende milieuvergunning waardoor er sinds 2011 geen PFOS-houdend blusschuim meer gebruikt wordt. Daarnaast worden de blusoefeningen uitgevoerd op een speciaal aangelegde betonnen brandplaat. Hierdoor de kans klein is dat er vervuiling in de omgeving door onze brandweerschool wordt vastgesteld‚ÄĚ, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO. In het verleden werden op de site testen uitgevoerd.

In het grondstaal naast de brandplaat is er geen PFOS aangetroffen.
Ook het afvalwater werd getest. Hierin werd in één staalnamepunt, dat zich bevindt voor de afvalwaterzuivering, een beperkte concentratie PFOS aangetroffen. In het gezuiverde afvalwater dat geloosd wordt, werden geen PFOS-concentraties aangetroffen.

Om na te gaan waar de bron van deze vervuiling lag, werd er een onderzoek uitgevoerd door een milieudeskundige maar de oorzaak werd niet gevonden. Er is wel een vermoeden dat hier gaat over een historische vervuiling veroorzaakt door oude blusmiddelen of vroegere militaire activiteiten. Er worden in het kader van een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag nieuwe onderzoeken uitgevoerd. ‚ÄúBelangrijk is dat we zowel in de bodem als in het geloosde afvalwater nog geen PFOS hebben aangetroffen, zodat er geen impact is op de omgeving‚ÄĚ benadrukt gedeputeerde Tom Dehaene. ‚ÄĚEr is momenteel dan ook geen reden om verdere maatregelen te nemen. We bereiden momenteel via een gespecialiseerd bedrijf onze nieuwe milieuvergunningsaanvraag van 2023 voor. Uiteraard zal deze moeten voldoen aan alle actuele veiligheidsvereisten‚ÄĚ. ¬†
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk