Deze week werken aan Edingsesteenweg (N285) voor meer fietscomfort: fietsers omgeleid

Van maandag 3 tot vrijdag 7 mei werkt Wegen en Verkeer op de Edingsesteenweg (N285) in Asse. De fietspaden worden hier en daar lichtjes aangepast. Ter hoogte van enkele zijstraten worden ze verlaagd tot op straatniveau, zodat fietsers die vanuit de zijstraten de Edingsesteenweg oversteken gemakkelijk het fietspad kunnen oprijden. Lees alles op de webpagina van het project.

Fietspad vlotter oprijden

In 2020 vernieuwde Wegen en Verkeer de alle fietspaden langs de Edingsesteenweg, tussen de rotonde met de Industrielaan en de zijstraten Rampelberg en Muurveld. Over een afstand van bijna 3 kilometer werden de fietspaden in klinkers vervangen door nieuwe, comfortabele exemplaren in rode asfalt. In overleg met de lokale Fietsersbond en de gemeente Asse, past Wegen en Verkeer nu de fietspaden op sommige plekken aan. Ter hoogte van enkele zijstraten wordt het fietspad verlaagd tot op straatniveau. Zo kunnen fietsers die uit de zijstraat komen en de gewestweg oversteken het fietspad makkelijk oprijden.  

Fietsers omgeleid via Asbeek

De aanpassingen duren in totaal ongeveer een week, van maandag 3 tot en met vrijdag 7 mei. Aangezien het asfalteren van de fietspaden enkel kan bij mooi weer, kan het zijn dat de werken enkele dagen langer duren. Fietsers langs de Edingsesteenweg moeten gedurende de werken een omleiding langs Asbeek volgen. Die loopt in beide richtingen via Louwijn, de Moretteweg, de Beekstraat, Putberg en Koensborre. Het autoverkeer wordt niet omgeleid. Ter hoogte van de werf moeten auto’s beurtelings voorbij de werken rijden. Omdat de Edingsesteenweg dienst doet als omleidingsroute tijdens de werken op de Brusselsesteenweg (N9), zijn extra vertragingen te verwachten.  

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk