Omleiding werken N9 zorgt voor verkeersoverlast in Kobbegem. De gemeente neemt extra maatregelen

Begin januari startte de tweede fase van de werken op de N9. De gemeente Asse nam een aantal verkeersmaatregelen om de verkeershinder zo goed mogelijk te beperken. Het tonnageverbod van + 3,5 ton (uitgezonderd voor laden/lossen, bussen en landbouwvoertuigen) op de omleidingswegen en op de Brusselsesteenweg tussen Broekooi en Langestraat, in de richting van Asse, is een van die maatregelen.

Er werd echter vastgesteld dat heel wat vrachtwagenbestuurders de signalisatie negeren. Ze worden weliswaar beboet door het ANPR-systeem (camera met automatische nummerplaatherkenning). De politie zet nochtans regelmatig acties op om vrachtverkeer nog voor de Langestraat te beboeten en rechtsomkeer te laten maken. Omdat de politie niet op elk moment van de dag aanwezig kan zijn, wil de gemeente Asse dit doorgaand vrachtverkeer verhinderen door extra fysiek in te grijpen in het openbaar domein.

Net voor het inrijden van Kobbegem, tegenover de Mandenmakersstraat, wordt een hoogtebegrenzer geplaatst om vrachtverkeer duidelijk te maken dat het de Langestraat niet verder kan inrijden. Aanvullend wordt de verkeerssituatie in de Mandenmakersstraat aangepast om vrachtverkeer via de industriezone Broekooi terug te leiden naar de N9 en de Ring. Dit om te voorkomen dat er schade wordt aanricht in een poging om daar rechtsomkeer te maken.

In de Mandenmakersstraat wordt enkelrichting voorzien en de knip zal worden opgegeven om vrachtverkeer naar de industriezone Broekooi mogelijk te maken.

Om te voorkomen dat vrachtwagens toch nog trachten naar Kobbegem te rijden via Driehuizen of Sint Goriksstraat, wordt het eerste kruispunt versmald en de Sint Goriksstraat afgesloten t.h.v. de Mandenmakersstraat. Driehuizen kan men wel nog in, maar uitrijden richting Kobbegem gebeurt beter via de Langestraat om niet geconfronteerd te worden met een vrachtwagen die naar Broekooi wil. Verkeer van en naar de Sint Goriksstraat gaat ook beter via de Langestraat.

Lokale leveringen in Kobbegem, alsook de bussen van De Lijn, mogen wel nog richting het centrum van Kobbegem. Ook de hulpdiensten hebben steeds een vrije doorgang. De circulatie voor personenwagens blijft dezelfde. Zij kunnen nog steeds het centrum van Kobbegem, en dus de handelszaken, bereiken.

Meer info     

Bevoegde dienst: dienst Mobiliteit, T 02 454 19 62, mobiliteit@asse.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk