Kort Asse: CO2- meters gemeentescholen

ASSE – Kort Op initiatief van de schoolraad besliste de gemeente Asse om CO2-meters aan te kopen om de verluchting in de gemeentelijke scholen beter te kunnen monitoren. Een alarm van de CO2-meter moet de aanzet geven om het klaslokaal meteen te verluchten. Elke Assese gemeenteschool heeft twee CO2-meters ontvangen die mobiel ingezet kunnen worden in de klaslokalen. Het was op aangeven van de schoolraad dat de gemeente deze meters heeft aangeschaft.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Meer kort nieuws