Collectieve sanering oude stookolietanks

De gemeenten Galmaarden, Gooik, Herne en Asse nemen deel aan een ‘tankslag’ in samenwerking met Haviland Intercommunale. Een tankslag is een collectieve sanering van oude stookolietanks. Stookolietanks, zowel bovengrondse als ondergrondse, vormen een risico voor het milieu. 

Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld. Het doel van het project is om zoveel mogelijk buiten gebruik gestelde stookolietanks te verwijderen. 

De voordelen van een collectieve aanpak zijn te raadplegen op de website van Haviland. Door alle aanvragen te bundelen kan de Intercommunale een betere prijs bekomen bij de leveranciers. Al meer dan 100 inwoners uit de vier gemeenten hebben hun tank aangemeld. Aanmelden kan tot 31 oktober via de verschillende websites van de deelnemende gemeenten.

Topartikels bij Goeiedag.be