Groen steunt belastingverhoging, twee CD&V’ers onthouden zich

Er werd op de marathonzitting van de gemeenteraad van maandag (van 20 tot 23.30 uur) een aardig stukje gebakkeleid over de belastingen voor de komende jaren. Zoals in een ander artikel al gezegd zijn er naast het afschaffen of verlagen van een aantal belastingtarieven een flinke verhoging van de aanvullende personenbelasting en van de onroerende voorheffing. Alles werd besproken in een commissievergadering maar op de gemeenteraad moest er gestemd worden.

Zellik-Relegem-VOLK stelde voor om de meeste van de punten die betrekking hadden op de belastingen uit te stellen en eerst in overleg te bespreken. Anders klaagde vooral de ‘onredelijkheid’ van de nieuwe tarieven aan. Even ontspon zich een discussie tussen Willy Michiels (ZR-VOLK) en de meerderheid over de waarde van 1% aanvullende personenbelasting. Tegenover die 1% staat in Asse een veel groter bedrag dan het Vlaamse gemiddelde, stelde Michiels.

Bij de meerderheid zag men het anders: “dat betekent enkel dat het gemiddelde inkomen in Vlaanderen hoger is dan in de doorsnee Vlaamse gemeente”. Groen steunde de verhoging van 6 naar 6,9% ‘omdat er centen nodig zijn om een goed beleid te voeren’.

Vervolgens kwamen de opcentiemen op de onroerende voorheffing aan bod. Die stijgen van 598 naar 786, een stijging met 31,5%. “Als de aanvullende personenbelasting iedereen in verhouding even hard treft dan kunnen de bewoners van kleine appartementjes met de verhoging van de opcentiemen in de financiële problemen komen,” vond ZR-VOLK. Ook Anders verzette zich met financiële argumenten tegen de verhoging. Groen keurde ook deze belasting goed.

Merkwaardig was dat Micheline De Mol en Liesje Wermoes (beide CD&V) zich onthielden. Kwatongen beweerden dat de meerderheid van CD&V en N-VA de stemmen van Groen nodig had om niet in verlegenheid gebracht te worden maar dit klopt mathematisch niet. Zelfs met de onthouding van beide CD&V-dames en de afwezigheid van Kristof Gaublomme (ook CD&V) kon de meerderheid nog rekenen op 15 ja-stemmen. De verenigde oppositie telt slechts 13 stemmen.

Tegenover de nieuwe belastingen staat o.m. een verlaging van de prijs van de huisvuilzakken, een vermindering van de milieubelasting voor alleenstaanden, het afschaffen van belastingen op kermissen en markten en nog meer. Naast allerlei besparingen (o.m. op administratief én politiek personeel) wil de meerderheid een investeringsbudget van zo’n 5 miljoen euro per jaar.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk