Asse in beroep tegen gsm-mast

De gemeente Asse gaat in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen nadat de gewestelijke omgevingsambtenaar een aanvraag voor het plaatsen van een gsm-mast in Zellik goedkeurde. De nv Proximus diende een vergunningsaanvraag in voor het plaatsen van een pyloon aan de voetbalvelden in Zellik. Het college van burgemeester en schepenen gaf een ongunstig advies. Niet minder dan 260 personen hadden bezwaar gemaakt.

Toch keurde de gewestelijke omgevingsambenaar de vergunning goed. Een en ander werd op de gemeenteraad van 19 november aangekaart door Erik Beunckens van ZR-VOLK. Hij verwees naar de onduidelijkheid die er op lange termijn heerst over het al of niet schadelijk zijn van straling van een gsm mast en stelde dat er veel betere inplantingsplaatsen mogelijk zijn. Zelf suggereerde hij het gemeentelijk containerpark waar er minder last voor omwonenden en voor scholieren zou zijn.

De gemeente gaat tegen de beslissing van het gewest in beroep door een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk