AWV maakt grote plannen voor Brusselsesteenweg bekend

Het is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) menens met de plannen om de Brusselsesteenweg tussen Vaalst en Langestraat grondig te vernieuwen en verbeteren. Daarbij wordt het wegdek over de gehele lengte (inclusief de fundering) opgebroken en vervangen maar eerst wordt een nieuw en gesplitst rioleringssysteem aangelegd. Tenslotte wordt de weg afgewerkt met strategisch geplaatste middenbermen, vernieuwde opstapplaatsen voor de bus, voet- en fietspaden, veilige oversteekplaatsen en zo meer. De plannen werden op 23 en 24 oktober voorgesteld aan de inwoners en handelaars van Asse.

Het project, dat de vernieuwing voorziet ‘van gevel tot gevel’, wordt opgesplitst in drie projectzones die achtereenvolgens worden aangepakt. De  belangrijkste doelstelling van de herinrichting is om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. Er komen langs het hele traject, van Vaal tot aan het kruispunt met de Langestraat, verhoogde of vrijliggende fietspaden en ook veilige oversteekplaatsen voor die zachte weggebruikers. Er zal aangepast groen geplant worden en de bushaltes worden comfortabeler en aangepast aan de noden van mensen met een beperking.

Een busbaan binnen dit traject geeft extra mobiliteit aan het openbaar vervoer. Met een aangepast wachthuisje en een fietsenstalling ter hoogte van de bushalte van Zittert (Bekkerzeel) en de bushalte aan de Langestraat (Kobbegem), stimuleert AWV het gebruik van het openbaar vervoer en de combinatie fiets/bus. In de zone van Stevensveld legt AWV een parallelweg aan zodat de handelszaken goed bereikbaar blijven.

Fazes

De werken worden opgesplitst in fazes en zullen in stukken uitgevoerd worden om de verkeershinder enigszins te beperken. Het gedeelte Vaal-Stevensveld is zone 1. De aparte busbaan (richting Zellik) in het midden van de weg loopt tot aan de Delahizevestiging. Daar komt ook een afslagstrook voor de bezoekers van de supermarkt en middenberm met veilige oversteekplaats. Ook ter hoogte van het Bergveld en de Sint-Martinusscholen komt er een middenberm. Ter hoogte van het Ascanusplein komen er twee vernieuwde bushaltes, een veilige oversteek en een afslagstrook. Over de andere fazes zullen we later berichten. (Lees verder onder de tekeningen)

Vaal Stevensveld 1
Met een fiets- en voetpad aan beide zijden, middenbermen, oversteekplaatsen en bushaltes wordt de Brusselsesteenweg heel wat veiliger.
Vaal Stevensveld 2
Zo zal de weg er uitzien na de werken. Een voet- en fietspad aan beide zijden, een groenstrook, een parkeerstrook en twee rijvakken voor de wagens.

Fietsers

Ten zuiden en parallel met de N9 ligt de fietssnelweg F212 dat het fietsknooppunt tussen Asse en Brussel vormt.  Omdat fietsers de fietssnelweg veilig kunnen bereiken, legt AWV fietsoversteekplaatsen aan, meer bepaald ter hoogte van de Petrus Ascanusstraat, Kruiskouter, Zittert, Spoorwegbaan, Langestraat en ter hoogte van de oude voetgangers- en fietstunnel tussen station en Petrus Ascanusstraat.

De opdrachtgevers van deze werken zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het gemeentebestuur van Asse en de rioolbeheerder Farys. Het betreft een totaalinvestering van ongeveer 7 miljoen euro, waarvan AWV 4,2 miljoen voor zijn rekening neemt. De gemeente Asse en Farys investeren respectievelijk 0,4 en 2,3 miljoen euro.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk