Commissaris Noens gaat met pensioen

Commissaris Daniël Noens, 38 jaar dienst bij de politie, trekt binnenkort de deur van het commissariaat in Mollem definitief dicht om te genieten van een verdiend pensioen. 27 jaar lang was hij externe partner voor pers- en communicatiediensten. De laatste 17 jaar ervan in de politiezone AMOW.

Voor hij in Mollem (Asse) onderdak kreeg was Daniël Noens een aantal jaren als commissaris in het politiekantoor van Merchtem aan de slag. In de loop der jaren zag hij de taak van persofficier (een full time bezigheid zonder enige toelage) groeien en complexer worden.

Commissaris Noens wordt als communicatie verantwoordelijke opgevolgd door Fred Scrayen. In een ‘afscheidsbrief’ aan de vele persmensen waarmee hij in contact stond, spreekt hij zijn waardering uit voor de wijze waarop de samenwerking verliep. Dat er nauwelijks conflicten waren rond zijn geregelde persberichten, stemt commissaris Noens tevreden.

Goeiedag wil, in naam van vele andere persmensen, op zijn beurt zijn waardering uitspreken voor de objectieve en open sfeer waarin kon samengewerkt worden met commissaris Noens die wij toewensen dat hij nu vele, vele jaren lang mag genieten van de vruchten van zijn werk.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk