Asse mag weer dromen over rondweg

Fases twee en drie van de rondweg in Asse komen weer stapje dichterbij. Na zeven jaar onzekerheid neemt de provincie een belangrijke juridische klip.

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde dinsdag de zes provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) goed over de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Asse. Meest in het oog springend is het dossier van de rondweg, waarvan de uitvoering van de tweede en derde fase nu juridisch weer mogelijk wordt.

In februari 2009 vernietigde de Raad van State het oorspronkelijke gewestplan uit 2000 waarin het tracé voor die rondweg werd vastgelegd. Ook nu was er veel verzet tegen het tracé, dat op details na behouden bleef, maar op het eerste zicht werd in het definitieve PRUP weinig of geen rekening gehouden met de bezwaren die onder meer door ARMA (Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse) werden geformuleerd.

Wat de provincie wel volgt is de vraag van het gemeentebestuur van Asse om de uitbreiding van de bedrijvenzone Mollem in zuidelijke richting te beperken tot aan de 65m-hoogtelijn. Deze uitbreiding mag bovendien pas starten na de voltooiing van de doortrekking van de rondweg. De Mollemse bedrijvenzone wordt nu ook een volwaardige regionale bedrijvenzone, waar die totnogtoe stond ingekleurd als zone voor “ambacht en kmo”.

Een ander dossier waar de gemeente haar slag thuishaalt is dat de bestaande sites van Clips (Gentsesteenweg), Aldi (Walfergem) en Brussel Poort (met de Delhaize-winkel) kunnen blijven bestaan. In het geval van Brussel Poort blijft ook de mogelijke uitbreidingsruimte behouden.

Aan de stadsrand van Asse worden drie groene zones (Wolfrot, Putberg-Broekebeek en Boekfos-Hoogpoort-Tenberg) voorbehouden om als stadsrandbos ontwikkeld te worden, maar voor twee van de drie (Wolfrot en Tenberg) gaat het nu al om een doodgeboren kind.

Er wordt immers geen onteigeningsplan aan gekoppeld en de eigenaars, ook de toekomstige, krijgen het recht om tot het einde der dagen de bestaande bestemming te behouden. Enkel voor het huidige woonuitbreidingsgebied Broekebeek komt er wel een volledige herbestemming.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk