Verkaveling met 125 appartementen in Hortensialaan

In een gebied tussen de Leon Gillardlaan en de Hortensialaan in Zellik staat een grote nieuwe verkaveling op stapel met maximum 125 appartementen.

Het openbaar onderzoek voor de nieuwe grote verkaveling ging deze week van start, maar het blijft wat buiten de aandacht, wellicht omdat het gebied meer afgelegen ligt, op een kilometer van het centrum van Zellik.

De geplande verkaveling ligt ten westen van het Kerremanspark, een park van 13 hectare dat vanaf het najaar wordt ontwikkeld en een combinatie zal zijn van natuur, recreatie en landbouw, aansluitend op het Laarbeekbos en het moeras van Ganshoren.

De verkaveling omvat het binnengebied tussen de Leon Gillardlaan, vanaf de oude vestiging van de koffiebranderij Brésor, in een L-vormig woonerf tot de Hortensialaan.

Deze weidegrond was altijd ingevuld als agrarisch, maar de verkaveling werd mogelijk dankzij het gewestelijk RUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) van 16 december 2011.

Dat VSGB is echter erg omstreden en heel wat onderdelen werden al vernietigd door de Raad van State. Op 21 mei vervalt bovendien een uitzonderingstermijn die de Vlaamse Regering had ingesteld en waarbinnen delen van het GRUP niet meer konden worden vernietigd op basis van bepaalde procedurefouten.

Voor de eigenaars van de vijftien betrokken percelen in deze verkaveling was het dus alle hens aan dek om de aanvraag nog voor die datum in te dienen. Zij kwamen na jaren onderhandelen alsnog tot een akkoord met de projectontwikkelaar nv Evillas.

In het plan is sprake van 118 tot 125 appartementen, verdeeld over vijf woonblokken. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 7 juni.

De gemeenteraad van Asse zal zich dan op 20 juni moeten uitspreken over deze verkaveling.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk