Wintertarwe en vlasdotter samen telen op één perceel

Op een landbouwperceel van het Hof ter Vrijlegem in Mollem werd dinsdag voor het eerst een mengteelt van wintertarwe en vlasdotter ingezaaid.

De mengteelt van wintertarwe en vlasdotter is een proefproject van de vzw’s PPO en Wervel, met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Landbouwer Joris Saerens van het Hof ter Vrijlegem zaaide het teeltmengsel in op een perceel van dertig are dat hij ter beschikking stelt in het Merchtemse gehucht Weyenberg.

De teeltproef versterkt de biodiversiteit en zorgt voor een extra opbrengst.

“We gaan twee teelten, ‘Camelina’ of vlasdotter en wintertarwe, mengen op hetzelfde perceel”, zegt Martina Hülsbrinck van PPO, die het concept in Duitsland oppikte.

“Zo benutten we meer de kracht van biodiversiteit op de volledige akker. De teelten kunnen met mekaar zelfs bepaalde voedingsstoffen uitwisselen via de wortel-rizomen. Zo besparen we op brandstof en pesticiden terwijl we een extra opbrengst krijgen op hetzelfde perceel. Een echte win-win dus.”

De oogst is gepland in augustus. Martina Hülsbrinck (PPO) en Jeroen Watté (Wervel) gaan de teeltproef de volgende negen maanden van nabij opvolgen om de ecologische meerwaarde te meten.

De mengteelt is niet alleen beter voor de grond, het zou ook insecten en vogels aantrekken die schadelijke insecten helpen onder controle houden. De provincie trekt in het kader van het klimaatproject ‘Samen sterk op de akker’ voor de beide vzw’s een subsidie uit van 22.620 euro.

“Na de oogst worden de groffe tarwe en de fijne vlasdotter van elkaar gescheiden met een zeef”, zegt Joris Saerens. “Het project ligt in de lijn van onze duurzame koolzaadteelt, waarmee het Hof ter Vrijlegem al een hele expertise opbouwde en die we zelf volledig vermarkten in een reeks koolzaadproducten.”

vlasdotter wintertarwe hof ter vrijlegem 1

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk