Brandweerzone West vreest personeelstekort

“Als men niet investeert in een hogere bezetting vrees ik vroeg of laat voor een incident zijn waarbij de brandweer schromelijk te laat zal zijn…” Commandant Bert Heylen van de brandweerzone West trekt aan de alarmbel. Er dreigt namelijk een tekort aan brandweermannen in zijn zone. Het ‘geschiktheidsattest’ dat bij het nieuwe statuut hoort, laat namelijk op zich wachten.

De brandweerzones hebben het bijzonder moeilijk om nieuw personeel aan te werven. Dat komt omdat de brandweerscholen voorlopig geen ‘geschiktheidsattesten’ kunnen uitreiken.

Met de invoering van het nieuwe brandweerstatuut begin dit jaar kunnen nieuwe aanwervingen in de brandweerzones pas gebeuren nadat de kandidaten een dergelijk attest op zak hebben.

“Het is een soort van keurmerk dat bewijst dat je geschikt bent om brandweerman of -vrouw te worden”, legt zonecommandant Bert Heylen van de brandweerzone West uit. “Je moet een proef afleggen die je minimumcompetenties test om brandweerman te worden. Het gaat dan om kennis, handvaardigheden en fysische vaardigheden.”

Maar de eerste proeven voor zo’n geschiktheidsattest worden pas begin oktober afgenomen in de brandweerscholen.” En wanneer de attesten uiteindelijk zullen afgeleverd worden, daar heb ik helemaal geen zicht op.”

Dat heeft gevolgen voor de werking van de brandweerzones. “Het betekent voor ons dat nieuwe vrijwilligers aanwerven voorlopig onmogelijk is, omdat het geschiktheidsattest er niet is. Wat vrijwilligers betreft zijn er niet zo veel reserves. En wat het beroepspersoneel betreft, proberen we te putten uit de werfreserves van de vroegere gemeenten.”

Maar dan nog dreigt in de brandweerzone West stilaan een tekort aan brandweermannen. De zone West telt momenteel zo’n 300 beroepsbrandweermannen, 300 vrijwilligers en 20 administratieve krachten. Maar er zouden zo’n 20 vrijwilligers moeten bijkomen.

Concreet betekent dit dat er op termijn mindere beschikbaarheid is van manschappen. “Dit heeft uiteraard dan ook operationele consequenties”, gaat Heylen verder. “Het zal waarschijnlijk wel eens gebeuren dat een post over onvoldoende middelen beschikt om een bepaalde noodsituatie aan te pakken. Die zullen dan van verder moeten komen. Maar dat gaat uiteraard allemaal langer duren. En zoals iedereen wel weet is de snelheid van de interventie bij ons vaak cruciaal.”

Momenteel is de problematiek nog niet onverkomelijk. “We trekken onze plan maar een dergelijk scenario kan nu al eens voorkomen. Overdag is de beschikbaarheid van vrijwiligers namelijk heel laag. Dit mag dan ook niet blijven duren. Als men niet investeert in een hogere bezetting dan vrees ik vroeg of laat voor een groot incident waarbij de brandweer schromelijk te laat zal zijn…”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise