Provincieraad keurt bouw sporthal Pivo goed

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de definitieve plannen voor de bouw van een nieuwe sporthal en klaslokalen op de Pivo-site in Relegem (Asse) goed.

De sporthal zal overdag gebruikt worden voor de lessen en trainingen van de politieschool en het opleidingscentrum van de brandweer en ’s avonds door de gemeente Asse.

Hiervoor keurde de raad een huurovereenkomst met de gemeente Asse goed.

‘Om onze leerlingen van de politie- en opleidingscentrum van de brandweer zo goed mogelijk voor te bereiden op hun job is er nood aan een nieuwe locatie voor trainingen en klaslokalen’, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor Pivo.

‘Daarom zijn we van plan om een nieuwe sporthal te bouwen op onze site in Asse. Deze zal overdag gebruikt worden door het Pivo. ’s Avonds en in het weekend kan de infrastructuur gebruikt worden door voetbalclub Toekomst Relegem en andere sportclubs van Asse zodat de infrastructuur optimaal benut wordt’.

Het nieuwe complex zal compact en duurzaam gebouwd worden.

Naast de sporthal is er ruimte voor kleedkamers en douches, technische lokalen, berging en 4 leslokalen. De kosten worden geraamd op 3,5 miljoen euro.

De aanvang van de werken is voorzien voor augustus 2015 en de ingebruikname in september 2016.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk