Oude ringtracé krijgt de voorkeur, maar met correcties

Er lijkt eindelijk een doorbraak in de maak over de tweede en derde fase van de ringweg in Asse. De milieustudie opteert, uit de 17 onderzochte denkpistes, duidelijk voor het (in 2009 vernietigde) gewestplantracé, maar wel met enkele correcties.

De milieustudie, het plan-MER, is onderdeel van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse waar de provincie Vlaams-Brabant werk van maakt. In die studie werd, op vraag van de Vlaamse regering, ook het onderzoek naar de ‘rondweg’ opgenomen.

Het oorspronkelijke ringdossier uit 2000, waarvan de eerste fase tussen het station en de Huinegem in 2008 werd gerealiseerd, raakte in 2009 immers in het slop toen de Raad van State het gewestplan uit 2000 vernietigde.

Intussen zagen meerdere alternatieve tracés het daglicht. Die werden allemaal tegen elkaar afgewogen in deze milieustudie. Het plan-MER werd enkele weken geleden definitief goedgekeurd. Het provinciebestuur moet nu bepalen welk tracé het naar voor schuift in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

De provincie heeft die keuze intussen gemaakt, maar ze wordt pas toegelicht aan pers en publiek op dinsdag 24 maart om 19 uur in jeugdcentrum ’t Jass op de Asphaltcosite.

De milieustudie laat echter weinig ruimte voor twijfel over wat die keuze is geworden.

Uit de 17 vergeleken tracĂ©s – vijf noordelijk, vijf westelijk en zeven oostelijk – komen opnieuw de oude gewestplantracĂ©s, met het doorsnijden van de Kalkoven, als beste naar boven.

Ook de twee Wijndruiftracés doorstaan de milieutoets uitstekend, in tegenstelling tot de twee grote tracés die ver voorbij de Wijndruif eindigen.

Uiteindelijk werden vijf rondwegscenario’s weerhouden die werden vergeleken op vlak van leefbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke aspecten. Bij de eindafweging scoren de gewestplantracĂ©s vooral beter dan de WijndruiftracĂ©s op vlak van mobiliteit.

Correcties

Toch brengt de milieustudie ook belangrijke correcties aan de ‘oude’ tracĂ©s aan, zowel in de tweede fase (Huinegem-Kalkoven) als in de derde fase (Kalkoven-Edingsesteenweg).

Zo wordt in de tweede fase het tracé maximaal zuidwaarts opgeschoven (richting Marlier), vooral om de visuele hinder en de afwateringsproblemen te beperken.

In dit alternatief, N1ter op het plan, worden de vallei van de Krameibeek en ook de boerderij van Willy Esselens op Tienbergen gespaard, maar moeten wel enkele andere huizen worden onteigend. In N1ter wordt ook duidelijk gekozen voor een tunnel onder de spoorweg, waar oorspronkelijk eerder aan een viaduct werd gedacht.

In de derde fase opteert de studie voor een veel zuidelijker aansluiting op de Edingsesteenweg, namelijk ter hoogte van Keierberg in plaats van Rampelberg (W1bis op het plan). Zo blijft het Hof ter Rampelberg buiten schot.

Voor de kruising met de Kalkoven (N9) wordt geopteerd voor een tunnel met op- en afritten, al is hier nog extra studie nodig.

Al bij al lijdt het weinig twijfel dat de provincie opnieuw het aloude ‘voorkeurtracé’ naar voor zal schuiven in het PRUP, maar waarbij logischerwijze ook de correcties (N1ter en W1bis) worden meegenomen.

Voor het echte standpunt van de provincie is het evenwel wachten tot volgende dinsdag.

ringtrace rondweg asse

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk