Stukje eenrichting in Mollestraat wordt opgeheven

Het gemeentebestuur van Asse gaat het stukje eenrichtingsverkeer in de Mollestraat, tussen de Marlier en de Tuinwijk, weer opheffen.

De maatregel komt er na de evaluatie die was beloofd naar aanleiding van het protest en de petitie door de Assese adviesraad voor lokale economie.

Die vroeg onder meer om de maatregelen tegen het sluipverkeer op de route Kelestraat-Oude Dendermondsebaan-Prieelstraat-Mollestraat-Gasthuisstraat weer op te heffen omdat de handelaars in het centrum daar naar eigen zeggen teveel hinder van ondervinden.

Bij een telling in 2011 werden op deze sluiproute op een gewone werkdag 4.017 voertuigen geteld, in beide richtingen samen. Na een reeks sluipverkeerwerende maatregelen (eind 2013) in de Kelestraat, de Oude Dendermondsebaan en het Bladerenkwartier liep het verkeer terug naar 3.150 voertuigbewegingen.

Na de bijkomende knip in september vorig jaar ter hoogte van de Bremt/Begoniastraat en Tuinwijk daalde het verkeer op de sluiproute naar 2.423 voertuigen, een daling met net geen 40 procent.

‘Uit de evaluatie blijkt echter ook dat de verkeerscongestie op de Huinegem vanuit Mollem beduidend is toegenomen’, zegt schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open VLD).

‘Er is ook een probleem met de bereikbaarheid van de Gamma en de Broodgalerij. Door het opheffen van het stukje eenrichting in de Mollestraat kan het verkeer weer iets vlotter draineren en worden die winkels opnieuw beter bereikbaar.’

Er komen in de Prieelstraat tegelijk enkele flankerende maatregelen, zoals het accentueren van de fietssuggestiestrook en enkele snelheidsremmers.

De overige sluipverkeerwerende maatregelen – het oplichtende verbodsbord in de Kelestraat tijdens de ochtendspits, de enkelrichting op het einde van de Oude Dendermondsebaan, de tractorsluis in het Bladerenkwartier en de knip aan de Bremt-Begoniastraat – blijven van kracht.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk