4.363 handtekeningen voor betere mobiliteit

De handelaars van het centrum van Asse overhandigden een petitie met 4.363 handtekeningen van Assenaren ‘voor een betere mobiliteit’ aan schepen Yoeri Vastersavendts. Op de concrete vragen van de handelaars gaat de gemeente voorlopig nog niet in.

In Asse-centrum blijft het water diep tussen de handelaars en het gemeentebestuur over de mobiliteit. Tientallen handelaars vroegen tijdens de eindejaarsperiode aan hun klanten om een petitie te ondertekenen ‘voor een betere mobiliteit in Asse’.

Een verzuchting waar uiteraard niemand tegen is, alleen verschillen het gemeentebestuur en de handelaars grondig van mening over hoe dat doel kan worden bereikt.

Asse keurde enkele maanden geleden een nieuw mobiliteitsplan – een ‘verdieping’ van het oude plan uit 1999 – goed, maar de gemeente faalt totaal om het plan uitgelegd te krijgen of er een draagvlak voor te vinden.

Volgens de handelaars hebben de maatregelen van het voorbije jaar, maatregelen die al een voorafname waren op het actuele plan, de verkeersdoorstroming in het centrum enkel maar verergert.

‘Wij vragen herzieningen en het opnieuw openstellen van afgesloten of gewijzigde straten rond de N9, om de verkeersdruk opnieuw te laten afnemen. De N9 kan de instroom gewoon niet aan’, zegt Geert Vonck, ondervoorzitter van adviesraad Lokale Economie.

‘Leveranciers geraken niet meer of veel te laat in Asse. Wij vragen ook geen straten meer af te sluiten tot de volgende fase van de ring gerealiseerd is. Het centrum is niet meer leefbaar en er dreigt nog meer leegstand te komen.’

Concreet gaat het vooral over de maatregelen om de sluiproute Kelestraat-Prieelstraat-Mollestraat-Gasthuisstraat te ontraden, ingevoerd in december 2013. De gevolgen daarvan zijn duidelijk voelbaar op de N9, zowel in de ochtend- als de avondspits.

De petitie om de vragen van de handelaars te ondersteunen vond in elk geval een brede respons bij de klanten. Er werden liefst 4.363 handtekeningen verzameld.

Geen duidelijk antwoord

Eind november vond al een eerste infomoment met de gemeente plaats waar 84 handelaars hun grieven ventileerden. Woensdag vond dan een opvolgingsvergadering plaats, maar een duidelijk antwoord van de gemeente blijft uit.

‘De maatregelen in de woonomgevingen worden genomen omdat het wonen er steeds meer onder druk komt’, zegt schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open VLD).

‘Het probleem is ook niet te herleiden tot de paar maatregelen die we al namen. De Kelestraat is trouwens enkel afgesloten tussen 7 en 9 uur ’s morgens en de meeste winkels gaan pas om 10 uur open.’

Het gemeentebestuur wil wachten op nieuwe tellingen in de Prieelstraat en de Mollestraat voor het sommige maatregelen al dan niet versoepelt of terugschroeft.

‘We organiseerden al tellingen in december, tot bleek dat de telborden werden gesaboteerd (iemand draaide ze om en dat werd pas laat opgemerkt, red.). Er vinden momenteel nieuwe tellingen plaats die we in de loop van februari gaan evalueren’, aldus Vastersavendts.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk