Afvalophaling komende maandag wellicht verstoord

De intercommunale Haviland waarschuwt dat de regionale staking van maandag 8 december in Vlaams-Brabant gevolgen kan hebben voor de ophaling van het afval.

‘De kans is reëel dat de ophaaldiensten niet of slechts gedeeltelijk uitrijden’, meldt Haviland.

Haviland kan niet voorspellen of de ophalers maandag hun ophaalrondes zullen starten. En zelfs indien men uitrijdt, is de ophaling niet (helemaal) gegarandeerd.

Afhankelijk van blokkades of sluiting van verwerkingsinstallaties zouden de ophaalwagens niet overal het afval kunnen ophalen of het opgehaalde afval kunnen lossen.

Haviland garandeert dat het prioritair GFT- en restafval zal ophalen. De overige fracties worden in de loop van de betreffende week opgehaald worden.

Haviland vraagt om het afval terug binnen te zetten indien het maandagavond niet is opgehaald. De intercommunale verontschuldigt zich voor het ongemak dat de staking met zich kan meebrengen.

Met vragen kan je terecht op 02-334.17.40.

Topartikels bij Goeiedag.be