Brandweer Asse zoekt vrijwilligers

De brandweer van Asse is op zoek naar vrijwilligers, zowel voor de hoofdpost Asse als de voorpost Dilbeek.

Kandidaten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Dynamisch en sociaal, sportief en handvaardig
  • Minstens 18 jaar en 1.60m groot
  • Van goed zedelijk gedrag
  • Minstens houder van een getuigschrift lager secundair onderwijs
  • Burger van de Europese Unie

Kandidaten moeten ook bereid zijn

  • Een opleiding te volgen van 120 uur brandweer (’s avonds en in het weekend)
  • Zich permanent bij te scholen a rato van 60 uren per jaar
  • Wachtdienst te verrichten in kazerne
  • In groepsverband te werken
  • Uiterlijk zes maanden na het einde van de stage woonachtig zijn in een straal van 5 km rond de hoofdkazerne of de voorpost of in een door de groepscentrumgemeente beschermde gemeente.

Er wordt een infosessie georganiseerd waar je met al je vragen terecht kan op donderdag 20 november om 19.30 uur in de brandweerkazerne van Asse, Asphaltcosite 110 in Asse (achter ’t Jass).

Meer informatie kan je aanvragen op het secretariaat van de brandweer, 02-452 80 22.

De uiterste inschrijvingsdatum is 24 november 2014.

Hier vind je het inschrijvingsformulier

Topartikels bij Goeiedag.be