Evacuatie blijft pijnpunt in Breughelpark (+ foto's)

Bij een grote rampoefening in het Breughelpark in Zellik bleek maandagavond dat het evacueren van de bewoners uit ruim honderd appartementen een ernstig probleem is. Vooral de trappenhal is het zorgenkind.

De brandweer van Asse, de politie Amow en de gemeentelijke diensten hielden van 19.30 uur tot 20.30 uur een rampoefening om de pijnpunten bloot te leggen in het Breughelpark, een hoogbouwdorp met 800 appartementen.

Als locatie werd de residentie 1 (paviljoenen 1,2 en 3) uitgekozen, samen goed voor zowat 120 appartementen. In het afgekondigde scenario was er een brand op de zevende verdieping van paviljoen 2. Bij de oefening kwam geen rook kijken, om echte paniek te vermijden.

De eerste brandweerploeg begon met de ‘bluswerken’ en riep versterking op. Een pijnlijk ‘detail’ was alvast dat een essentiële brandkraan vlak aan het gebouw in de Kerklaan defect bleek, terwijl die kranen toch jaarlijks worden nagekeken door de watermaatschappij TMVW.

Algemene evacuatie

Rond 19.45 uur werd een algemene evacuatie van de drie paviljoenen afgekondigd. De politie, die met twintig mensen ter plaatse kwam, riep via de parlofoons de bewoners op om het gebouw te verlaten.

Het politieoptreden werd gevolgd door externe waarnemers, onder wie de korpschefs van Dendermonde en Dilbeek, om de tussenkomst objectief te kunnen evalueren. Ook een substituut van het parket Halle-Vilvoorde zag toe op het verloop.

‘Bij regenweer zouden we de bewoners naar Den Horinck overbrengen, maar omdat het droog was verzamelden we iedereen in het park’, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Bewoonster Jeanine Hanssens vond de rampoefening een goed initiatief. ‘Het is de eerste keer in de 48 jaar dat ik hier woon dat dit gebeurt. Het is te hopen dat het nooit in het echt gebeurt’, zegt ze.

Globaal verliep de evacuatie traag en moeilijk, wellicht omdat de bewoners vooraf al op de hoogte waren. Er was geen paniek. Veel bewoners bleken niet thuis, zodat er hooguit een honderdtal bewoners werden geëvacueerd.

Onveilige trappenhal

Toch is net de combinatie van een brandbestrijding en een evacuatie het grote zorgenkind.

‘De brandweer moet via de trappenhal naar boven met de slangen, tegen de stroom van bewoners in, die naar beneden moeten. Bovendien zijn het vrij onveilige draaitrappen’, zegt brandweercommandant Bruno Van den Broeck.

De conclusies worden nu verder besproken in de gemeentelijke veiligheidscel.

‘De oefening is ook bedoeld om de beheerders bewust te maken van de preventieve maatregelen die hier nodig zijn, zoals een betere compartimentering en evacuatiedoorgangen’, zegt burgemeester Van Elsen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk