Proefsleuf voor herstelling riolering Markt Asse

Als voorbereiding op de werken aan de riolering op de Markt maakt aannemer De Jonge uit Aalst woensdag 20 augustus een proefsleuf.

De sleuf is nodig om na te gaan of er geen ondergrondse leidingen in de weg zitten. Tegelijk plaatst de aannemer een peilbuis om de grondwaterstand te bepalen. Na de vaststellingen wordt de sleuf opnieuw gedicht.

Dit werk duurt slechts één dag. Er is weinig of geen hinder voor de omwonenden of de horecazaken.

Deze voorbereidende werkzaamheden zijn een gevolg van de instorting van een gedeelte van de riolering op de Markt op 16 juli.

In afwachting van de definitieve herstelling staan twee dieselmotorpompen continu in voor het overpompen van het riool- en regenwater.

Omdat gewacht moet worden op onder andere nieuwe inspectieputten, die op maat moeten gemaakt worden, kunnen de werken wellicht pas in de tweede helft van september starten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk