Zitactie tegen schoolbel om 15 uur in Asse (+ foto's)

Een honderdvijftig ouders en kinderen hielden donderdagochtend aan het gemeentehuis van Asse een zitactie tegen de geplande wijzigingen in de schoolse kinderopvang. De ouders nemen het niet dat ze zonder inspraak de rekening gepresenteerd krijgen.

Met spandoeken als ‘Gezin: melkkoe van Asse’ en ‘15 uur toe: boe’ en eigen versie op Herman Van Veen’s liedje ‘Opzij Opzij’ gaven de ouders van de vijf gemeentescholen hun ongenoegen te kennen tegen de maatregelen waartoe de gemeenteraad van Asse vorige week besliste.

Belangrijkste gevolg is dat de gemeente vanaf september niet meer instaat voor de middagopvang, de middagpauze korter wordt en de gemeentescholen al om 15 uur uit zijn.

De middagopvang in de alle basisscholen – van alle netten – wordt in Asse al twintig jaar door de gemeente georganiseerd. Asse was in het Vlaamse landschap op dat vlak in feite al een buitenbeentje.

Vooral de zeer late beslissing en de ‘kille communicatie’ zit de ouders, die zich voor dit protest intussen verenigden in een overkoepelende ouderraad, hoog.

‘Wij waren ronduit gechoqueerd door die eenzijdige mededeling. Zelfs als oudercomités wisten wij van niets, terwijl die gesprekken toch al maanden aan de gang waren’, zegt Sylvie De Smet, co-voorzitter van de ouderraad van GBS De Sleutelbos in Walfergem.

Middagtoezicht blijft gratis

Het gemeentebestuur erkent dat de beslissing vroeger had moeten gebeuren. ‘Oudercomités zijn echter geen afgevaardigden van de school. Het was aan de directies om dit intern te communiceren’, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Die wijst er op dat de middagopvang, die voortaan door de leerkrachten moet gebeuren, gratis blijft in Asse, terwijl dat op veel plaatsen al betalend is. ‘Een optie om de middagopvang betalend te maken werd niet weerhouden’, aldus Van Elsen.

Volgens schepen Micheline De Mol, bevoegd voor kinderopvang, zijn de gevolgen voor de zowat 50 schooltoezichtsters al bij al vrij beperkt. ‘Gemiddeld verliest iedereen een half uur per dag, maar het hangt af van persoon tot persoon. Er gaan ook enkele mensen met pensioen.’

Schepen van Onderwijs en Financiën Edwin Fabri (CD&V) zit de komende dagen nog rond de tafel met de ouders. Die gaan nu eerst hun ongenoegens en verzuchtingen bundelen, omdat ze per school toch wat verschillen.

‘Als we dezelfde besparingen kunnen realiseren met andere oplossingen, dan hebben we daar zeker oor voor. Aan het uitgangspunt, het tekort in de schoolse kinderopvang terugdringen van 600.000 naar 300.000 euro, kan niet worden geraakt’, aldus Fabri.

Ascanusinstituut en Vijverbeek denken na

De maatregel treft ook de twee vrije scholen van het Ascanusinstituut en de twee vestigingen van de gemeenschapsscholen Vijverbeek.

De directies van beide scholen kregen pas vorige week lucht van het afschaffen van het middagtoezicht. Ze hebben nog niet beslist hoe ze het middagtoezicht gaan organiseren en of ze desgevallend ook de vaste lesuren van de school gaan wijzigen.

Update: zie Ook vrije scholen in Asse sluiten om 15 uur

Warme maaltijden

Het afschaffen van de warme maaltijden in de gemeentescholen, die geleverd werden door het OCMW, kwam er volgens het gemeentebestuur op vraag van de directies zelf. Het gaat om 200 maaltijden (op 1.600 leerlingen). Vooral in de scholen van Walfergem en Relegem werden die warme maaltijden nog in stand gehouden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk